Integracja DMARC SIEM

Integracja DMARC SIEM to proces łączenia istniejącego w Twojej firmie rozwiązania SIEM z innym systemem, takim jak system zarządzania incydentami lub platforma threat intelligence, lub rozwiązaniem zabezpieczającym pocztę elektroniczną, jak w tym przypadku: DMARC. Kiedy je połączysz, mogą one udostępniać dane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu każdy z nich ma pełny obraz tego, co się dzieje. Wiele firm polega na rozwiązaniach SIEM (Security Information and Event Management), które pomagają im śledzić działania związane z bezpieczeństwem cybernetycznym.

Zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM) - wyjaśnienie

Rozwiązania SIEM (Security Information and Event Management) zostały zaprojektowane, aby pomóc w zarządzaniu systemami bezpieczeństwa w organizacji. Gromadzą one dane ze wszystkich systemów, w tym zapory sieciowej, oprogramowania antywirusowego, systemu zapobiegania włamaniom (IPS), oprogramowania antywirusowego i innych. Dane te mogą być wykorzystane do monitorowania sieci pod kątem zagrożeń lub podejrzanej aktywności.

Rozwiązania SIEM są korzystne, ponieważ pomagają identyfikować problemy zanim się pojawią. Jeśli jakieś urządzenie w sieci zaczyna działać, może ono zaalarmować użytkownika, tak aby mógł on podjąć działania, zanim cokolwiek pójdzie nie tak. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia incydentu można natychmiast zareagować i ograniczyć szkody, zanim będzie za późno.

Potrzeba integracji systemów SIEM

Integracja SIEM to sposób, w jaki firmy mogą zarządzać swoimi narzędziami bezpieczeństwa, łącząc je ze sobą i analizując dane z każdego z nich. To jak posiadanie jednego pulpitu, na którym można zobaczyć wszystkie narzędzia bezpieczeństwa jednocześnie - a nawet lepiej, ponieważ ułatwia to szybką identyfikację zagrożeń i reagowanie na nie.

Po zintegrowaniu systemu SIEM z innymi narzędziami bezpieczeństwa, takimi jak zapory sieciowe czy systemy ochrony punktów końcowych, można zobaczyć całą aktywność we wszystkich urządzeniach - jeśli coś dzieje się na jednym urządzeniu lub w jednej lokalizacji, zostanie to pokazane w jednym miejscu. Oznacza to, że nie trzeba już sprawdzać wielu pulpitów i raportów. Będziesz mógł zobaczyć wszystko naraz, dzięki czemu będziesz wiedział, co się dzieje w czasie rzeczywistym.

Systemy SIEM mogą być wdrażane lokalnie lub w chmurze, w zależności od potrzeb i budżetu. Wdrożenie w chmurze ma pewne zalety, takie jak obniżenie kosztów dzięki rezygnacji z zakupu (i utrzymania) sprzętu i oprogramowania, ale wiąże się z szeregiem wyzwań dotyczących bezpieczeństwa, czasu pracy i wydajności.

Sprawy, o których należy pamiętać

Jeśli zastanawiasz się nad wdrożeniem rozwiązania SIEM, pamiętaj o tych trzech rzeczach:

 • Zrób badania - Obecnie dostępnych jest wiele produktów SIEM, więc upewnij się, że rozumiesz, co oferują, zanim zdecydujesz, który z nich najlepiej sprawdzi się w Twojej organizacji.
 • Zastanów się, ilu użytkowników będzie potrzebowało dostępu - Jeśli nad tym samym projektem pracuje wiele zespołów, to każdy z nich będzie potrzebował dostępu do danych gromadzonych przez rozwiązanie SIEM.
 • Zachowaj prostotę - Podczas gdy posiadanie wszystkich tych informacji na wyciągnięcie ręki brzmi świetnie na papierze, próba przeanalizowania wszystkiego naraz może prowadzić do przeciążenia informacyjnego lub nawet paraliżu przez analizę!

Integracja DMARC SIEM

Dla większości organizacji wdrożenie i utrzymanie solidnego, skalowalnego i skutecznego programu bezpieczeństwa poczty elektronicznej może być trudnym zadaniem. W dzisiejszym środowisku rosnących zagrożeń cybernetycznych, posiadanie skutecznego programu bezpieczeństwa poczty elektronicznej jest koniecznością. Jednak wiele organizacji wciąż boryka się z problemem, jak sprawić, aby DMARC jako część ich istniejących operacji bezpieczeństwa.

DMARC to potężne narzędzie do walki z phishingiem, ale może być trudne do wdrożenia. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci włączyć DMARC do istniejących operacji bezpieczeństwa z integracją SIEM:

 1. Zrozumienie podstaw DMARC:

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) to protokół uwierzytelniania wiadomości e-mail, który ma na celu zapobieganie dostarczaniu użytkownikom końcowym wiadomości phishingowych i fałszywych. Robi to poprzez umożliwienie firmom określenia, co powinno się stać, jeśli wiadomość nie przejdzie walidacji DMARC; może to być wszystko, od całkowitego odrzucenia wiadomości do wysłania jej dalej jako normalnej.

 1. Upewnij się, że konfiguracja DNS jest prawidłowa:

Zanim zaczniesz konfigurować DMARC, upewnij się, że ustawienia DNS są poprawne - oznacza to, że SPF i/lub DKIM są ustawione prawidłowo. Jeśli nie są, DMARC nie będzie działał zgodnie z przeznaczeniem.

 1. Skonfiguruj rekordy SPF:

SPF to skrót od Sender Policy FrameworkJest to metoda uwierzytelniania wiadomości e-mail stosowana przez dostawców usług internetowych i inne serwery pocztowe w celu zapobiegania spoofingowi adresów nadawców w wiadomościach e-mail (tj. gdy wiadomość e-mail wygląda tak, jakby pochodziła od kogoś innego niż ten, kto faktycznie ją wysłał).

 1. Użyj dostawcy DMARC z obsługą API

Aby skutecznie włączyć DMARC do strategii integracji SIEM, najlepiej skorzystać z platformy obsługującej API! W PowerDMARC zapewniamy bezproblemową integrację SIEM z wszystkimi ulubionymi narzędziami i usługami bezpieczeństwa innych firm (np. zaporą i programem antywirusowym) poprzez DMARC API.

Dlaczego warto mieć DMARC w swojej strategii SIEM?

Utrzymanie DMARC w strategii integracji SIEM jako warstwy bezpieczeństwa poczty elektronicznej może być korzystne na następujące sposoby: 

 • DMARC pomaga monitorować kanały emailowe poprzez system raportowania
 • Zapobiega atakom typu phishing i spoofing 
 • Działa jako warstwa obronna przed oprogramowaniem ransomware
 • Poprawia dostarczalność wiadomości e-mail i zmniejsza ilość spamu 

Aby wdrożyć DMARC już dziś, zalecamy skonfigurowanie analizatora DMARC dla swoich domen. Sprawia on, że konfiguracja protokołu jest łatwa i bezbłędna, zdejmuje komplikacje związane z utrzymaniem i zarządzaniem systemami bezpieczeństwa oraz zapewnia dobrze zaokrągloną ochronę Twoich wiadomości e-mail.