Data analizy: 21/07/2021r.

Przyjęcie DMARC w Australii: Raport 2021

Tylko w 2020 roku australijskie firmy straciły 176,1 miliona dolarów w wyniku oszustw, przy czym 75% tych strat powstało w wyniku ataków phishingowych, które są obecnie przeprowadzane za pośrednictwem fałszywych wiadomości e-mail. W miarę postępów w 2021 r. kwota pieniędzy traconych w wyniku cyberprzestępstw tylko rośnie. Naukowcy odkryli, że przewiduje się, iż straty finansowe spowodowane atakami opartymi na wiadomościach e-mail w Australii wzrosną o 46% w ciągu najbliższych dwóch lat. Dlatego bycie przygotowanym nie jest już opcją, jest koniecznością!