Dlaczego Chiny potrzebują ochrony DMARC? 

Email phishing jest odpowiedzialny za ponad 9 z każdych 10 incydentów utraty danych na świecie. To więcej niż jakikolwiek inny pojedynczy czynnik powodujący utratę poufnych danych przez organizacje takie jak Twoja. Co gorsza, mogą oni wykorzystywać nazwę Twojej marki, aby dotrzeć do ogółu społeczeństwa - Twoich klientów - i spowodować utratę ich zaufania do Twojej marki.