Ważne ostrzeżenie: Google i Yahoo będą wymagać DMARC od kwietnia 2024 r.
bezpieczna poczta elektroniczna powerdmarc

Usługi monitorowania DMARC dla instytucji edukacyjnych

Szkoły i uniwersytety przechowują dane osobowe studentów, co czyni je lukratywnym celem dla phishingu

Dlaczego instytucje edukacyjne są narażone na tak duże ryzyko bycia ofiarą spoofingu?

  • Organizacje edukacyjne, takie jak szkoły, uczelnie wyższe i uniwersytety, muszą gromadzić, przetwarzać i przechowywać ogromne ilości danych osobowych swoich uczniów. Mogą one obejmować takie rzeczy jak adresy zamieszkania, numery ubezpieczenia społecznego i numery kont bankowych. 

  • Według badań z 2018 roku, spośród 3600 domen należących do najlepszych uniwersytetów w USA, tylko 11% miało nawet opublikowaną politykę DMARC, nie mówiąc już o jej egzekwowaniu.

  • Cyberprzestępcy często celują w studentów i wykładowców, wysyłając fałszywe wiadomości e-mail z prawdziwej domeny instytucji, prosząc o dostęp do logowania, poufne dane osobowe i przelewy pieniężne. 

  • Może to prowadzić do podjęcia poważnych kroków prawnych przeciwko organizacjom, zwłaszcza jeśli uczniowie są niepełnoletni i nie mają ukończonych 18 lat.

Zabezpiecz cały swój kanał e-mailowy

Zabezpiecz cały swój kanał e-mailowy

PowerDMARC może zapewnić, że studenci są chronieni przed kompromitacją poczty elektronicznej

  • Atakujący często opierają się na fakcie, że pozycja autorytetu instytucji edukacyjnej będzie bardziej prawdopodobna, aby skłonić uczniów i rodziców do szybkiego zastosowania się do ich instrukcji, bez krytycznej analizy samego e-maila. Technologia PowerDMARC może zapobiec dostarczeniu takich wiadomości, eliminując prawdopodobieństwo, że ktoś padnie ich ofiarą.

  • Funkcje takie jak inteligencja zagrożeń oparta na sztucznej inteligencji oraz monitorowanie i alerty 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu wyszukują i identyfikują zagrożenia dla Twoich kanałów poczty elektronicznej niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Zarządzamy bezpieczeństwem w Twojej domenie, abyś Ty nie musiał tego robić, i dajemy Ci możliwość dostosowania rozwiązania PowerDMARC do Twoich potrzeb.

  • Z pomocą naszego zaawansowanego pakietu uwierzytelniania DMARC, nie tylko ochronisz swoją instytucję edukacyjną przed oszustwami phishingowymi, ale także aktywnie zabezpieczysz ją przed kompromitacją.

dmarc dla edukacji

Zobacz, co PowerDMARC może zrobić dla Ciebie