Ważne ostrzeżenie: Google i Yahoo będą wymagać DMARC od kwietnia 2024 r.
bezpieczna poczta elektroniczna powerdmarc

Usługi monitorowania DMARC dla instytucji edukacyjnych

Szkoły i uniwersytety przechowują dane osobowe studentów, co czyni je lukratywnym celem dla phishingu

Dlaczego instytucje edukacyjne są narażone na tak duże ryzyko bycia ofiarą spoofingu?

  • Organizacje edukacyjne, takie jak szkoły, uczelnie wyższe i uniwersytety, muszą gromadzić, przetwarzać i przechowywać ogromne ilości danych osobowych swoich uczniów. Mogą one obejmować takie rzeczy jak adresy zamieszkania, numery ubezpieczenia społecznego i numery kont bankowych. 

  • Według badań z 2018 roku, spośród 3600 domen należących do najlepszych uniwersytetów w USA, tylko 11% miało nawet opublikowaną politykę DMARC, nie mówiąc już o jej egzekwowaniu.

  • Cyberprzestępcy często celują w studentów i wykładowców, wysyłając fałszywe wiadomości e-mail z prawdziwej domeny instytucji, prosząc o dostęp do logowania, poufne dane osobowe i przelewy pieniężne. 

  • Może to prowadzić do podjęcia poważnych kroków prawnych przeciwko organizacjom, zwłaszcza jeśli uczniowie są niepełnoletni i nie mają ukończonych 18 lat.

Zabezpiecz cały swój kanał e-mailowy

Zabezpiecz cały swój kanał e-mailowy

PowerDMARC może zapewnić, że studenci są chronieni przed kompromitacją poczty elektronicznej

  • Atakujący często opierają się na fakcie, że pozycja autorytetu instytucji edukacyjnej będzie bardziej prawdopodobna, aby skłonić uczniów i rodziców do szybkiego zastosowania się do ich instrukcji, bez krytycznej analizy samego e-maila. Technologia PowerDMARC może zapobiec dostarczeniu takich wiadomości, eliminując prawdopodobieństwo, że ktoś padnie ich ofiarą.

  • Funkcje takie jak inteligencja zagrożeń oparta na sztucznej inteligencji oraz monitorowanie i alerty 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu wyszukują i identyfikują zagrożenia dla Twoich kanałów poczty elektronicznej niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Zarządzamy bezpieczeństwem w Twojej domenie, abyś Ty nie musiał tego robić, i dajemy Ci możliwość dostosowania rozwiązania PowerDMARC do Twoich potrzeb.

  • Z pomocą naszego zaawansowanego pakietu uwierzytelniania DMARC, nie tylko ochronisz swoją instytucję edukacyjną przed oszustwami phishingowymi, ale także aktywnie zabezpieczysz ją przed kompromitacją.

DMARC

Zobacz, co PowerDMARC może zrobić dla Ciebie