Narzędzie do analizy nagłówków wiadomości e-mail

Dzięki narzędziu PowerDMARC do analizy nagłówków wiadomości e-mail można wysłać pustą wiadomość e-mail na automatycznie wygenerowany adres, aby uzyskać szczegółową analizę nagłówka wiadomości e-mail, w tym zgodność z DMARC, DKIM, SPF, MTA-STS i BIMI! Narzędzie to natychmiast analizuje nagłówki wiadomości e-mail zgodnie z RFC 822, aby uczynić je czytelnymi dla człowieka.

Czym jest MailAuth Analyzer

Czym są nagłówki wiadomości e-mail?

Nagłówki wiadomości e-mail są jak ukryte kulisy wiadomości e-mail. Zawierają ważne informacje o nadawcy, odbiorcy, temacie, dacie, statusie uwierzytelniania wiadomości e-mail, dostarczalności i wyrównaniu itp. Chociaż zwykle nie można ich zobaczyć w kliencie poczty e-mail, odgrywają one kluczową rolę w sposobie dostarczania wiadomości e-mail. 

Podczas gdy surowy plik nagłówków wiadomości e-mail może być trudny do odczytania, nasze narzędzie Email Header Analyzer analizuje nagłówki wiadomości e-mail w formacie czytelnym dla człowieka, który pomaga łatwo odczytać i zrozumieć te informacje.

Dlaczego potrzebujesz Email Header Analyzer?

Nasz analizator nagłówków wiadomości e-mail pomaga wykrywać, analizować i badać nagłówki wiadomości e-mail pod kątem zgodności z protokołami uwierzytelniania. To narzędzie do analizy nagłówków pomaga w szybszym i bezproblemowym rozwiązywaniu problemów z wiadomościami e-mail poprzez szybkie i dokładne badanie nagłówków wiadomości e-mail.

Narzędzie do analizy nagłówków wiadomości e-mail

Jak działa narzędzie do analizy nagłówków wiadomości e-mail?

Narzędzie PowerDMARC do analizy nagłówków wiadomości e-mail bada sekcję nagłówka wiadomości e-mail w celu wyodrębnienia i przeanalizowania różnych szczegółów dotyczących wiadomości. Sekcja nagłówka wiadomości e-mail zawiera cenne informacje o pochodzeniu wiadomości, routingu i innych metadanych.

Oto ogólny przegląd działania naszego analizatora nagłówków wiadomości e-mail:

Odczytywanie i analizowanie nagłówków wiadomości e-mail

Możesz wykonać poniższe kroki, aby przeanalizować nagłówki wiadomości e-mail:

Jak sprawdzić wyniki analizy nagłówków wiadomości e-mail?

Najczęściej zadawane pytania dotyczące narzędzia do analizy nagłówków wiadomości e-mail

Umożliwiamy odwiedzającym 15-dniowy bezpłatny okres próbny w celu przeprowadzenia analizy nagłówków wiadomości e-mail wraz z dostępem do różnych innych protokołów uwierzytelniania wiadomości e-mail, analizy bezpieczeństwa wiadomości e-mail i narzędzi raportowania.

Aby wyświetlić nagłówek wiadomości e-mail w programie Outlook, otwórz wiadomość e-mail, kliknij menu "Plik", wybierz "Właściwości", a następnie poszukaj sekcji "Nagłówki internetowe". Zostaną tam wyświetlone informacje nagłówka wiadomości e-mail.

Aby znaleźć nagłówek wiadomości e-mail, otwórz wiadomość e-mail i w zależności od klienta poczty e-mail poszukaj opcji takiej jak "Wyświetl nagłówki " , "Pokaż oryginał" lub "Opcje wiadomości". Spowoduje to wyświetlenie nagłówka wiadomości e-mail zawierającego metadane dotyczące wiadomości.

Nagłówek wiadomości e-mail jest automatycznie generowany przez serwer poczty e-mail i nie wymaga ręcznego wypełniania. Zawiera on istotne pola, takie jak "Od", "Do", "Data", "Temat", "Odebrano", "Message-ID" i inne, które są automatycznie wypełniane podczas procesu przesyłania wiadomości e-mail.

Nagłówek wiadomości e-mail zazwyczaj pojawia się jako seria wierszy zawierających pary klucz-wartość. Każda linia reprezentuje określoną informację, taką jak adres nadawcy, adres odbiorcy, data i szczegóły serwera. Może to wyglądać następująco:

Analizator nagłówków wiadomości e-mail

Aby zidentyfikować sfałszowaną wiadomość e-mail na podstawie nagłówka, poszukaj rozbieżności w polach "Od" i "Ścieżka zwrotna". Sprawdź niedopasowane nazwy domen lub adresy IP w wierszach "Received", które wskazują na nietypowe ścieżki routingu. Dodatkowo, sprawdź pola "Reply-To" i "Return-Path" pod kątem niespójności. W razie wątpliwości należy niezależnie zweryfikować adres e-mail nadawcy.

Nagłówek wiadomości e-mail dostarcza cennych informacji o pochodzeniu, trasie i szczegółach transmisji wiadomości e-mail. Obejmuje on adresy e-mail nadawcy i odbiorcy, datę i godzinę wysłania wiadomości, informacje o serwerach pocztowych zaangażowanych w dostarczenie wiadomości oraz identyfikatory wiadomości. Dane te mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów z wiadomościami e-mail, śledzeniu źródeł wiadomości e-mail i wykrywaniu potencjalnego spamu lub prób phishingu.