zagrożenia związane z nośnikami wymiennymi

Nośniki wymienne stały się podstawą do przechowywania danych. Ale czy są one w 100% bezpieczne? Cóż, nie. Wiąże się z nimi kilka zagrożeń, takich jak infekcja złośliwym oprogramowaniem, bezpieczeństwo danych, naruszenie praw autorskich, uszkodzenia fizyczne itp. Zagrożenia związane z nośnikami wymiennymi mogą prowadzić do wyciek danych lub utraty danych, co może spowodować poważne szkody dla reputacji i finansów.

Co to jest nośnik wymienny?

Media wymienne to typ urządzenia pamięci masowej, które można usunąć z komputera lub laptopa podczas pracy systemu. Niektóre popularne nośniki wymienne urządzenia to pamięci USB, zewnętrzne dyski twarde, płyty CD, DVD, karty SD itp. Są one używane jako urządzenia do przechowywania kopii zapasowych w celu zabezpieczenia poufnych i ważnych danych. Są one używane jako urządzenia do tworzenia kopii zapasowych w celu ochrony poufnych i ważnych danych. Są również używane jako dodatkowe miejsce do przechowywania danych, ponieważ domyślne miejsce do przechowywania danych w urządzeniach jest ograniczone.

Czym jednak są zagrożenia związane z nośnikami wymiennymi? Urządzenia te są na ogół łatwe i poręczne w użyciu, ale wiążą się z nimi pewne zagrożenia. Należą do nich bezpieczeństwo danych, złośliwe oprogramowanie, awaria nośnika, utrata urządzeń itp. W dalszej części bloga omówimy to szczegółowo.

Kiedy można używać nośników wymiennych w systemie rządowym?

Możecie używać nośników wymiennych w systemie rządowym tylko w sytuacjach awaryjnych, a pozwolenie zostanie udzielone na komputerach Departamentu Obrony. Komputery te muszą być zgodne ze sprzętem wymaganym do wymiany danych.

Co muszą robić użytkownicy podczas korzystania z nośników wymiennych?

Chociaż nośniki wymienne są przydatne do przechowywania i przenoszenia danych, wiążą się z nimi pewne zagrożenia. Jednak zanim dowiemy się, jakie jest ryzyko związane z nośnikami wymiennymi, zobaczmy, jakie środki ostrożności powinieneś podjąć, jeśli używasz takiego nośnika.

 • Wszystkie nośniki wymienne i urządzenia powinny być zaszyfrowane. W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia przez hakerów, zostaną oddane bezużyteczne dla nich dane.
 • Zainstaluj zaufany program antywirusowy i anty-malware, aby otrzymywać powiadomienia o zainfekowanych nośnikach wymiennych.
 • Powstrzymaj się od podłączania znalezionych nośników lub urządzeń do laptopa. Zamiast tego przekaż nieznane urządzenie pamięci masowej zespołowi ds. bezpieczeństwa lub zespołowi IT.
 • Zresetuj hasła po podróży, jeśli wykorzystałeś oficjalne dane na nośnikach wymiennych.
 • Zawsze używaj długiego hasła, które zawiera kombinację wielkich liter, małych liter, cyfr i znaków specjalnych.
 • Nie udostępniaj nikomu haseł na nośnikach wymiennych.
 • Wyłącz funkcje Autorun i Autoplay.
 • Przechowuj dane osobiste i służbowe na osobnych urządzeniach. 
 • Usuń poufne dane po przeniesieniu ich na komputer lub telefon. 
 • Wdrożenie fizycznych zabezpieczeń w celu ochrony Twoich danych, jeśli jest to wymagane.
 • Edukuj swoich pracowników na temat zagrożeń związanych z nośnikami wymiennymi.
 • Zapewnij kopię zapasową swoich danych w przypadku zgubienia lub kradzieży nośników wymiennych urządzenia.

Jakie jest ryzyko związane z nośnikami wymiennymi?

Nośniki wymienne są wydajne i pomagają w zarządzaniu kwestiami związanymi z przechowywaniem danych. Umożliwia wygodne przenoszenie danych, ale niesie też pewne zagrożenia, które można przeoczyć. Zobaczmy więc, jakie jest ryzyko związane z nośnikami wymiennymi.

Bezpieczeństwo danych

Zawsze, gdy kopiujesz poufne dane na nośniki wymienne, takie jak dysk twardy czy pendrive, istnieje ryzyko, że dostęp do nich uzyskają i przechwycą je nieupoważnione podmioty. Ponieważ są one małe i łatwe w transporcie, prawdopodobieństwo ich zgubienia lub kradzieży jest wysokie. Nawet szyfrowanie nie pomoże w odzyskaniu utraconych danych.

Infekcje złośliwym oprogramowaniem

Złośliwe oprogramowanie rozprzestrzenia się nieumyślnie podczas wysuwania nośników wymiennych, ponieważ można je łatwo zainstalować na takich urządzeniach. Staje się to łańcuchem i uderza w wiele urządzeń, jeśli włączony jest autorun. Dlatego zaleca się instalowanie i regularne aktualizowanie wiarygodnego oprogramowania antywirusowego na wszystkich komputerach i laptopach.

Chociaż te złośliwe programy rozprzestrzeniają się głównie z powodu nieostrożnego zachowania użytkowników, hakerzy czasami wykorzystują nośniki wymienne do infekowania komputerów. do infekowania komputerów. Używają przynęty, która jest formą techniki inżynierii społecznej, w której urządzenie zainfekowane złośliwym oprogramowaniem jest pozostawiane w ruchliwym miejscu. Jest to jedno z zagrożeń bezpieczeństwa dla pracowników zdalnych gdy pracują oni w miejscach publicznych, zwykle podczas podróży.

Naruszenie praw autorskich

Dane przechowywane na dyskach wymiennych mogą być przedmiotem praw autorskich. Jeśli przechowujesz dane objęte prawami autorskimi bez zgody właściciela, mogą zostać nałożone wysokie grzywny. 

Porażka medialna

Innym zagrożeniem związanym z nośnikami wymiennymi jest ich krótsza żywotność niż innych form nośników. Mogą one ulec uszkodzeniu lub zostać zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, co prowadzi do utraty danych.

Jak skonfigurować politykę bezpieczeństwa nośników wymiennych?

Jako właściciel firmy będziesz ponosił odpowiedzialność i będziesz musiał stawić czoła reperkusjom związanym z wyciekiem lub kradzieżą danych. Dlatego musisz ustalić politykę dotyczącą nośników wymiennych, która powinna być wdrożona we wszystkich działach, aby Twoi pracownicy odpowiedzialnie obchodzili się z tymi urządzeniami. Zobaczmy, jak możesz stworzyć taką politykę dla swojej organizacji.

Zarys

Podobnie jak inne polityki tworzone w firmie, również ta powinna zaczynać się od pewnych parametrów, które mają być wyjaśnione wewnątrz dokumentu polityki. Należy określić jasny zarys opisujący obecne i potencjalne podatności badane w sieci firmowej. Powinien on również obejmować postrzegane zagrożenia związane z używaniem nośników wymiennych w oficjalnych granicach firmy.

Cel

Po ustaleniu zarysu, należy podać cel tworzenia i wdrażania nowej polityki. W tej części należy zachęcić pracowników do zwracania się do działu IT z pytaniami i obawami dotyczącymi zagrożeń związanych z nośnikami wymiennymi.

Zakres

Ta część wyjaśnia, co będzie objęte polisą, a co pozostanie. Zadbaj o szczegółowe wyjaśnienie wszystkich punktów, aby zminimalizować konflikty i wątpliwości. 

Przegląd polityki

Teraz nakreśli pan tutaj rzeczywistą politykę i określi, co następuje:

 • Jakie rodzaje danych mogą być przechowywane?
 • Kiedy pracownicy mogą korzystać z nośników wymiennych?
 • Kto może korzystać z nośników wymiennych?
 • Jak zaszyfrować informacje?
 • Jak użytkownicy muszą skanować nośniki wymienne przed otwarciem.
 • Wszystkie wyjątki i wyłączenia.

Niezgodność z przepisami

Określ, jakie reperkusje zostaną nałożone na każdego, kto nie przestrzega polityki. Może to obejmować grzywny, rozbiórki, zawieszenia, ostrzeżenia itp. 

Słowniczek

W słowniczku należy wyjaśnić terminologię używaną w całym dokumencie, aby wszystko było zrozumiałe i bardziej przejrzyste. 

Przemyślenia końcowe

Jeśli używasz nośników wymiennych do przechowywania informacji kluczowych dla Twojej firmy, musisz upewnić się, że są one fizycznie chronione, a Twoi pracownicy wiedzą, jak ostrożnie z nich korzystać. Nieostrożne zachowanie użytkowników prowadzi do rozprzestrzeniania się złośliwego oprogramowania z jednego urządzenia na drugie, infekując wiele urządzeń w łańcuchu.