Vilkår og betingelser

Følgende vilkår og betingelser styrer all bruk av nettstedet og innhold, tjenester og produkter som er tilgjengelige på eller via nettstedet (tilsammen "plattformen"). PowerDMARC -plattformen eies og drives av MENAINFOSEC, Inc og er et av flaggskipets produkter. Plattformen tilbys med forbehold om din aksept uten å endre alle vilkårene og betingelsene i denne og alle andre driftsregler, retningslinjer (inkludert, uten begrensning av personvernerklæringen) og prosedyrer som kan publiseres fra tid til annen på denne plattformen ( samlet, "Avtalen").

Les denne avtalen nøye før du åpner eller bruker plattformen. Ved å gå til eller bruke en del av plattformen godtar du å bli bundet av vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, kan du ikke få tilgang til plattformen eller bruke noen tjenester. Hvis disse vilkårene betraktes som et tilbud fra MENAINFOSEC, Inc, er aksept uttrykkelig begrenset til disse vilkårene. Plattformen er bare tilgjengelig for personer som er minst 13 år gamle.

Kontoen din

Hvis du oppretter en konto på plattformen, er du ansvarlig for å opprettholde sikkerheten til kontoen din, og du er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen. Du må ikke beskrive eller tilordne søkeord til kontoen din på en villedende eller ulovlig måte, inkludert på en måte som er beregnet på å handle på andres navn eller omdømme, og vi kan endre eller fjerne enhver beskrivelse eller søkeord som den anser som upassende eller ulovlig, eller ellers sannsynlig å påføre oss ansvar. Du må umiddelbart varsle oss om uautorisert bruk av kontoen din, kontoen din eller andre brudd på sikkerheten. Vi vil ikke være ansvarlig for handlinger eller unnlatelser fra deg, inkludert skader av enhver art som oppstår som følge av slike handlinger eller unnlatelser.

Bidragsyteres ansvar

Hvis du driver en konto, legger ut materiale til plattformen, legger ut lenker på plattformen eller på annen måte gjør (eller lar en tredjepart gjøre det) tilgjengelig ved hjelp av plattformen (slikt materiale, "innhold"), er du helt ansvarlig for innholdet i og enhver skade som følge av dette innholdet. Det er tilfellet uansett om det aktuelle innholdet utgjør tekst, grafikk, en lydfil eller dataprogramvare. Ved å gjøre Innhold tilgjengelig, garanterer og garanterer du at:

nedlasting, kopiering og bruk av innholdet vil ikke krenke eiendomsrettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, tredjeparts opphavsrett, patent, varemerke eller forretningshemmeligheter;

hvis arbeidsgiveren din har rettigheter til immaterielle rettigheter du oppretter, har du enten (i) mottatt tillatelse fra arbeidsgiveren din til å legge ut eller gjøre innholdet tilgjengelig, inkludert men ikke begrenset til programvare, eller (ii) sikret fra arbeidsgiveren din et avkall på alle rettigheter til eller til innholdet;

  • du har fulgt alle tredjepartslisenser knyttet til innholdet, og har gjort alt som er nødvendig for å lykkes med å overføre alle nødvendige vilkår til sluttbrukere;
  • innholdet ikke inneholder eller installerer virus, ormer, skadelig programvare, trojanske hester eller annet skadelig eller ødeleggende innhold;
  • innholdet er ikke spam, er ikke maskin- eller tilfeldig generert og inneholder ikke uetisk eller uønsket kommersielt innhold designet for å drive trafikk til tredjeparts nettsteder eller øke søkemotorrangeringene til tredjeparts nettsteder eller for ytterligere ulovlige handlinger (slik som phishing) eller villede mottakere om kilden til materialet (for eksempel spoofing);
  • innholdet ikke er pornografisk, ikke inneholder trusler eller oppfordrer til vold mot enkeltpersoner eller enheter, og ikke bryter personvernet eller publisitetsrettighetene til en tredjepart;
  • kontoen din ikke blir annonsert via uønskede elektroniske meldinger som spam -lenker i nyhetsgrupper, e -postlister, andre blogger og nettsteder og lignende uoppfordrede salgsfremmende metoder; kontoen din er ikke navngitt på en måte som villeder leserne dine til å tro at du er en annen person eller et selskap. For eksempel er kontoen din URL eller navn ikke navnet på en annen person enn deg selv eller et annet selskap enn ditt eget; og
  • du har, når det gjelder innhold som inkluderer datakode, kategorisert og/eller beskrevet typen, art, bruk og effekter av materialet nøyaktig, enten du blir bedt om det eller på annen måte.

Ved å sende innhold til oss for inkludering på kontoen din, gir du oss en verdensomspennende, royaltyfri og ikke-eksklusiv lisens for å reprodusere, endre, tilpasse og publisere innholdet utelukkende med det formål å vise, distribuere og markedsføre kontoen din . Hvis du sletter innhold, vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å fjerne det fra plattformen, men du erkjenner at hurtigbufring eller referanser til innholdet ikke kan gjøres umiddelbart utilgjengelig. Uten å begrense noen av disse fremstillingene eller garantiene, har vi rett (men ikke plikten) til, etter eget skjønn (i) å nekte eller fjerne innhold som etter vår rimelige mening bryter noen av retningslinjene våre eller på noen måte er skadelig eller støtende, eller (ii) avslutte eller nekte tilgang til og bruk av plattformen for enhver person eller enhet av en eller annen grunn, etter eget skjønn. Vi har ingen forpliktelse til å gi tilbake beløp som tidligere er betalt.

Kunden erkjenner at MENAINFOSEC, Inc samler inn og bruker anonymiserte samlede og rettsmedisinske data knyttet til kundenes bruk av tjenestene for forskning, analyse og case study. I slike tilfeller vil ingen personlig identifiserbar informasjon (PII) bli avslørt.

Med mindre annet er uttrykkelig instruert, forbeholder MENAINFOSEC, Inc seg retten til å bruke enhver abonnent kundes organisasjon som referanse.

Betaling og fornyelse

Generelle vilkår

Betalte tjenester er tilgjengelige på plattformen (slike tjenester, en "plan"). Ved å velge en plan godtar du å betale oss de månedlige eller årlige abonnementsavgiftene som er angitt for denne tjenesten. Betalinger belastes med forskuddsbetaling den dagen du registrerer deg for en plan, og dekker bruken av denne tjenesten for en månedlig eller årlig abonnementsperiode som angitt. Planavgifter refunderes ikke.

Automatisk fornyelse

Med mindre du gir oss beskjed før slutten av den gjeldende abonnementsperioden om at du ønsker å si opp en plan, fornyes abonnementet ditt automatisk, og du gir oss fullmakt til å samle inn den årlige eller månedlige abonnementsavgiften for denne planen (samt eventuelle skatter) ) bruker et kredittkort eller en annen betalingsmekanisme vi har registrert for deg. Planen din kan når som helst kanselleres ved å kontakte [email protected].

Refusjon

Alle tjenester refunderes ikke med mindre det er spesifisert.

Serviceplan

Gebyrer og betaling

Ved å registrere deg for en plan godtar du å betale oss abonnementsavgiftene som er angitt på vår prisside eller i henhold til tilbudet akseptert i bytte mot tjenestene som er oppført på samme side. Gjeldende gebyrer vil bli fakturert fra den dagen Planen din er etablert og før du bruker slike tjenester. Vi forbeholder oss retten til å endre betalingsbetingelsene, servicefunksjonene og gebyrene etter tretti (30) dager før skriftlig varsel til deg. Planer kan når som helst kanselleres av deg med 30 dagers skriftlig varsel.

Brukerstøtte

Planen inkluderer tilgang til e -poststøtte. "E -poststøtte" betyr muligheten til å sende forespørsler om teknisk støtte via e -post når som helst (med rimelig innsats fra oss for å svare innen tre virkedager) angående bruk av plattformen. All e -poststøtte vil bli gitt i samsvar med vår standard praksis, prosedyrer og retningslinjer. Du kan se detaljer om støttetjenestene ved å klikke her.

Endringer i denne avtalen

MENAINFOSEC Inc, forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene for bruk når som helst. Vi gjør det ved å legge ut og gjøre oppmerksom på de oppdaterte vilkårene på nettstedet. Din beslutning om å fortsette å besøke og gjøre bruk av nettstedet etter at slike endringer er gjort, utgjør din formelle aksept av de nye vilkårene for bruk. Derfor ber vi deg av og til sjekke og gjennomgå denne avtalen for slike endringer. Skulle du ikke godta noen bestemmelse i denne avtalen eller eventuelle endringer vi gjør i denne avtalen, ber vi og råder deg til å ikke bruke eller fortsette å få tilgang til plattformen umiddelbart.