varningssymbol mörk

Övervaka dina domäner med PowerAlerts

DMARC Alerts hjälper dig att övervaka dina domäner med DMARC-meddelanden som skickas direkt till din brevlåda!

När vi säger att vi hjälper dig att ta fullständig kontroll över dina domäner menar vi allvar med det! Som en av de unika funktionerna för att skydda dina datahåller aviseringar dig uppdaterad om domänrelaterade händelser och incidenter över din angivna e-postadress, så att du kan vidta åtgärder i mycket snabb takt. Från varningar om ändringar som gjorts i din domäns DNS till meddelanden om förfalsknings- eller nätfiskeförsök har vi täckt dig!

Vad som är ännu bättre är att vår varningsfunktion är mycket anpassningsbar. Du kan konfigurera aviseringar som ska genereras när ett mått som anges av dig överskrider ett tröskelvärde. Så gör aviseringar till en del av din PowerDMARC-säkerhetssvit idag!

Skydda hela din e-postkanal

Skydda hela din e-postkanal

Hur fungerar funktionen Aviseringar?

PowerDMARC:s varningsmotor övervakar din domän och gör dig medveten om domänrelaterade incidenter i realtid. Du anger vilken typ av DNS-ändringar och mätvärden som du vill ha koll på och en e-postvarning skickas till din angivna adress när en sådan varning utlöses. På så sätt behöver du inte logga in på din portal upprepade gånger för att få insyn. Du kommer att kunna fjärrövervaka dina domäner med hjälp av DMARC Email Notifications direkt från din brevlåda och vidta åtgärder mot problem snabbare.

PowerAlerts genererar DMARC-varningar för tre olika kategorier:

Skydda hela din e-postkanal
Skydda hela din e-postkanal
Skydda hela din e-postkanal

Aktivera DNS-övervakning för dina domäner

DNS-aviseringar 
 • Bli meddelad om eventuella ändringar eller fel som upptäcks i dina e-postrelaterade DNS-poster (SPF, DMARC, BIMI, MX)

 • Bli meddelad om eventuella ändringar eller fel som upptäcks i dina e-postrelaterade DNS-poster

 • Läs snabbt varningsinformation med länk för att visa mer på din PowerDMARC-portal

 • Njut av enkel varningskonfiguration med bara några klick

 • Få aviseringar om flera e-postadresser enligt din bekvämlighet

 • Aktivera och inaktivera aviseringar med ett enda klick

 • Övervaka e-post-DNS-protokollen DMARC, SPF, MX och BIMI

Få DMARC-meddelanden via e-post om rapporter om misslyckade DMARC-undersökningar

RUF-varningar
Skydda hela din e-postkanal
 • Bli meddelad om DMARC-fel/kriminaltekniska incidenter som utlöses för dina domäner, till exempel justeringsfel, domänförfalskning eller nätfiskeförsök och andra former av personifieringsattacker

 • Visa information om incidenten, från avsändarens IP-adress, land, tidsperiod under vilken aviseringen utlöstes och mycket mer, för att vidta åtgärder mot personifieringsattacker snabbare

 • Njut av enkel varningskonfiguration med bara några klick

 • Få aviseringar om flera e-postadresser enligt din bekvämlighet

 • Aktivera och inaktivera aviseringar med ett enda klick

Konfigurera tröskelvärden för att övervaka domänens övergripande efterlevnad

Tröskelvärden
 • Anpassa dina aviseringar med ett mått som du väljer för att få ett meddelande när en tröskel korsas

 • Välj från en lång lista med mått som gör att du kan ställa in dina egna tröskelvärden

 • Lägg till önskad tidslinje som du vill konfigurera aviseringarna för och övervaka måttet

 • Få aviseringar om flera e-postadresser enligt din bekvämlighet

 • Ändra varningsspecifikationer eller ta bort dina aviseringar med ett enda klick

Varför behöver du aviseringar?

Aviseringar är ett viktigt tillägg till domänens DMARC-konfiguration. Oavsett om du befinner dig i övervaknings fasen av DMARC-distributionen eller på DMARC-tvingande hjälp aviseringar dig att hålla dig uppdaterad om alla domänrelaterade händelser. Aviseringar ger dig en kort blick, samt detaljerad inblick i dina domäner, meddelar dig omedelbart om e-postrelaterade DNS-ändringar, personifieringsförsök och när ett tröskelvärde som du har angett för din domän korsas. Det hjälper dig att öka medvetenheten om incidenter och vidta åtgärder mot dem snabbare.

Skydda hela din e-postkanal

Övervaka dina domäner med PowerAlerts