AI-Driven DMARC Threat Intelligence. För detaljer för små för det mänskliga ögat

Utöver en punkt blir det opraktiskt att övervaka varje enskild IP-adress som utgör ett förfalskande hot mot din domän. Du behöver inte bara veta när en ny skadlig källa dyker upp, utan du måste varnas när en attack pågår.

PowerDMARC:s egenutvecklade DMARC Threat Intelligence -motor (TI) är din personliga vakttjänst dygnet runt. Vår AI-baseradehotidentifieringstjänst använder specialiserade algoritmer för att snabbt identifiera de globala svarta listor som varje IP finns på och det sändande värdnamnets e-postadressrykte. Alla som arbetar på en detaljnivå som en människa aldrig kunde matcha.

AI-driven hotinformation