Säkerhetsprincip för information

PowerDMARC SaaS-plattformen ägs och drivs av MENAINFOSEC, Inc. PowerDMARC är en ISO 27001:2013-certifierad plattform.

PowerDMARC anser att skydd av abonnentdata är högsta prioritet. Som beskrivs närmare i denna Policy för informationssäkerhet i PowerDMARC använder PowerDMARC kommersiellt rimliga organisatoriska och tekniska åtgärder som är utformade för att förhindra obehörig åtkomst, användning, ändring eller utlämnande av abonnentdata som lagras på system under PowerDMARC:s kontroll.