PowerDMARC erhåller SOC 2-certifiering

Stärka vårt engagemang för säkerhet och efterlevnad 

SaaS-plattformen för e-postautentisering PowerDMARC är SOC 2-certifierad av typ 1 och typ 2. SOC 2-certifieringen (Service Organization Control) bekräftar vårt långvariga engagemang för att skydda kundernas information och att vi aldrig håller oss tillbaka när det gäller datasäkerhet som är i nivå med industristandarderna.