Automatisk tjänst för utjämning av SPF

Ditt dynamiska och problemfria SPF Flattening-verktyg

Ett verktyg för automatisk SPF-utjämning med ett klick för din Sender Policy Framework Record. Gör omedelbart SPF-poster flata för flera domäner och konton, och håll dig uppdaterad om oinformerade ändringar av auktoriserade IP-adresser. Överdrivna sökningar? Inte längre! Vi ser till att du inte överskrider gränsen på 10 DNS-uppslagningar.

Vad är SPF-förenkling?

SPF-flattening innebär att en SPF-post konverteras till ett komprimerat format som minskar antalet DNS-uppslagningar och säkerställer att posten innehåller färre än 10 DNS-uppslagningar. Det fungerar genom att alla domäner i SPF-posten ersätts med sina IP-adresser, vilket eliminerar behovet av flera DNS-frågor. Komprimering av SPF-poster kan vara användbart för att felsöka din DNS-post för SPF och se till att ditt autentiseringsprotokoll för e-post validerar legitima e-postmeddelanden korrekt.

Varför är utjämning av SPF-poster viktigt?

Flattening SPF hjälper domänägare att begränsa antalet DNS-uppslagningar för att hålla sig under den RFC-specificerade gränsen på 10. Genom att följa begränsningen för DNS-uppslagningar säkerställs att SPF-autentiseringssystemet fungerar korrekt och oönskade fel förhindras.

SPF utjämning

SPF bryts om gränsen överskrids

Din DNS-post för SPF instruerar mottagande e-postservrar att utföra DNS-uppslagningar för varje inkluderad post under autentiseringskontroller. Varje inkluderad post lägger till en extra DNS-fråga. När antalet uppslagningar överskrider gränsen på 10 bryts SPF för din e-post, vilket gör den sårbar för nätfiskeattacker. Detta kan leda till falska negativa resultat och orimlig belastning och påverka dina e-postleveransmätningar.

Läs RFC-specifikation

automatisk SPF-utjämning

Dina e-postleverantörer lägger till fler sökningar

Varje e-postleverantör eller försäljare ger sin egen uppsättning komplikationer genom att lägga till fler poster i din SPF, vilket leder till ytterligare DNS-uppslagningar! När du använder flera leverantörer och e-postklienter finns det inget sätt att undvika detta DNS-uppslagningsfel.

SPF-tjänst för utjämning

SPF-problem är vanligare än du trork

9 av 10 domänägare har problem med e-postleveransen på grund av gränsen på 10 DNS-uppslagningar för SPF, och de har ingen aning om vad som går fel!

Verktyg för utjämning av SPF

SPF Flattening löser SPF-problem.

En beprövad metod - SPF record flattening är en problemfri lösning för att mildra detta fel som visar omedelbara resultat och fungerar även för organisationer som använder flera e-postleverantörer.

Problem med leveransbarhet? Kontrollera ditt register nu med vår kostnadsfria SPF-kontrollverktyg verktyg!

Process för utplattning av SPF-poster

 • Ersätta SPF-poster med IP-adresser

Under SPF-flattningsprocessen ersätts SPF-poster med deras efterföljande IP-adresser, vilket minskar antalet uppslagningar under kontroller.

 • Avlägsnande av SPF-mekanismer

Mekanismerna "a", "mx" och "include" tas bort som en del av SPF-komprimeringsprocessen för att minska redundans och uppslagningar ytterligare.

 • Förenkling av SPF-post 

När du plattar till SPF-posten blir den överlag mycket mer förenklad och okomplicerad, vilket minskar antalet felmeddelanden och bidrar till att effektivisera autentiseringsprocessen.

SPF-förenklingstjänst

SPF utjämning Exempel

Under utjämningen ersätts den ursprungliga SPF-postens inkluderingsmekanismer med IP-adresser för att minska frekvensen av DNS-uppslagningar.

Ursprunglig inspelning: 

example.com. IN TXT "v=spf1 include:_spf.company.com ~all"

Antal DNS-uppslagningar: 4

Manuellt tillplattad SPF-post: 

example.com. IN TXT "v=spf1 ip4:192.168.0.1 ip4:10.0.0.1 ip4:172.16.0.1
ip4:203.0.113.45 ip4:87.65.43.21 ip6:2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 ip6:2001:0db8:1c0d:0000:0000:0e3f:0a33:9a72 ~all”

Antal DNS-uppslagningar: 0

spf utjämning

Välkända begränsningar av traditionell SPF-utjämning

Problem 1: Manuell SPF-utjämning är inte en engångsföreteelse

Om din e-postleverantör ändrar sin infrastruktur måste du ändra dina SPF-poster i enlighet med detta. Det innebär att du måste kontakta din domänregistrator eller domänoperatör varje gång för att genomföra ändringarna i dina DNS-inställningar.

Problem 2: Du kan överskrida gränsen på 255 tecken

Manuell utjämning av SPF minskar antalet DNS-uppslagningar avsevärt, men din post blir lång och kan överskrida teckengränsen - vilket leder till fel.

Implementera en lösning för automatisk SPF-utjämning

När du implementerar ett automatiskt verktyg för utjämning av SPF kommer du att uppleva följande fördelar:

 • Upptagningen förkortad till en enda uppgift
 • Håll dig alltid under gränsen på 10 DNS-sökningar.
 • Korrigerade permanenta SPF-fel
 • Håll dig informerad om eventuella uppdateringar av IP-adresser
platta till SPF

Enkelt att övervinna traditionella SPF-fel

Viktiga funktioner

 • Lägga till eller ta bort leverantörer med lätthet

  När du uppdaterar listan över IPs optimerar du den bara med PowerSPF

 • Håll dig under uppslagsgränsen med lätthet

  Auktorisera så många avsändare du vill utan att träffa gränsen för 10 DNS-sökning

 • Få en optimerad post med ett klick

  Kopiera och klistra bara in din gamla post och klicka sedan på "Generera"

 • Permanent besegra "permerror"

  'SPF Permerror slutar vara ett problem om du aldrig överskrider gränsen

 • Felfri SPF

  Sluta oroa dig för eventuella SPF-postfel, begränsningar eller konfigurationsproblem. Med PowerSPF är allt detta omhändertaget

 • Säkerställa e-postavstbillighet

  Oroa dig inte för felaktiga eller förlorade e-postmeddelanden. Säkerställ konsekvent e-postleverans med PowerSPF.

spf (spf)

SPF Best Practices för en optimerad, felfri post

Eftersom det inte räcker med att göra SPF-posten plattare finns här några bästa metoder för SPF som ytterligare hjälper dig att minska leveransproblemen.

 • Det är bäst att inte använda PTR-taggen i din SPF-post för att undvika onödig belastning under DNS-frågor

 • Använda SPF-makron för att säkerställa att du också behåller din rekordlängd medan begränsade DNS-uppslagningar

 • Se till att du inkluderar alla dina legitima källor och auktoriserade IP-adresser i din post för att hjälpa mottagande servrar att verifiera dem och minska sannolikheten för att e-postmeddelanden hamnar i skräppostmappar.

 • Implementera DKIM (DomainKeys Identified Mail) för att autentisera vidarebefordrade e-postmeddelanden

 • Aktivera DMARC (Domain-based Message Authentication Reporting and Conformance) i kombination med SPF för att bekämpa e-postförfalskning, domänförfalskning och andra former av e-postbaserade attacker

Ta bort extra uppslagningar med vårt dynamiska verktyg för utplattning av SPF-poster - testa det gratis idag!

säker e-post powerdmarc