SPF Utjämning med PowerSPF

Din automatiska och problemfria tjänst för SPF-utjämning

Ett verktyg för automatisk SPF-utjämning med ett klick för din Sender Policy Framework Record. Gör omedelbart SPF-poster flata för flera domäner och konton, och håll dig uppdaterad om oinformerade ändringar av auktoriserade IP-adresser. För många DNS-uppslagningar? Inte längre! Vi ser till att du inte överskrider gränsen på 10 DNS-uppslagningar.

Vad är SPF-förenkling?

platta till SPF

SPF flattening är processen för att konvertera en SPF-post till ett format som innehåller färre än 10 DNS-uppslagningar. Det fungerar genom att alla domäner i SPF-posten ersätts med sina IP-adresser, vilket eliminerar behovet av flera DNS-uppslagningar. Det kan vara användbart för felsökning och komprimering av SPF-poster.

Varför är det viktigt att platta till SPF-poster?

SPF (SPF)

Flattening SPF hjälper domänägare att begränsa antalet DNS-uppslagningar för att hålla sig under den RFC-specificerade gränsen på 10. Detta säkerställer att SPF-autentiseringssystemet fungerar korrekt och förhindrar oönskade fel. 

SPF utjämning

SPF bryts om gränsen överskrids

Din SPF-post instruerar e-postmottagare att utföra DNS-uppslagningar för varje inkluderad post. När antalet uppslagningar överskrider gränsen på 10 bryts SPF för din e-post. Detta kan leda till falskt negativa resultat, problem med e-postleverans och returnera ett felresultat. 

Läs RFC-specifikation

automatisk SPF-utjämning

Dina e-postleverantörer lägger till fler sökningar

Varje leverantör medför sin egen uppsättning komplikationer genom att lägga till fler poster i din SPF, vilket leder till fler uppslagningar! När du använder flera leverantörer finns det ingen väg runt detta.

SPF-tjänst för utjämning

SPF-problem är vanligare än du trork

9 av 10 domänägare har problem med e-postleveransen på grund av gränsen på 10 DNS-uppslagningar för SPF, och de har ingen aning om vad som går fel! 

Verktyg för utjämning av SPF

SPF Flattening löser SPF-problem

En beprövad metod - SPF record flattening är en problemfri lösning för att mildra detta fel som visar omedelbara resultat och fungerar även för organisationer som använder flera e-postleverantörer. 

Problem med leveransbarhet? Kontrollera ditt register nu med vår kostnadsfria SPF-kontrollverktyg verktyg!

Hur fungerar SPF-utjämning?

 • Ersätta SPF-poster med IP-adresser 

Under utjämningsprocessen ersätts SPF-poster med deras efterföljande IP-adresser, vilket minskar antalet uppslagningar under kontroller.

 • Avlägsnande av SPF-mekanismer

Mekanismerna "a", "mx" och "include" tas bort som en del av SPF-komprimeringsprocessen för att minska redundans och uppslagningar ytterligare. 

 • Förenkling av SPF-post 

När du plattar till SPF blir posten överlag mycket mer förenklad och okomplicerad, vilket minskar antalet fel och bidrar till att effektivisera autentiseringsprocessen.

SPF-förenklingstjänst

SPF utjämning Exempel

Som exempel kan nämnas att vid utjämning ersätts den ursprungliga SPF-postens inkluderingsmekanismer med IP-adresser för att minska frekvensen av DNS-uppslagningar.

Ursprunglig inspelning: 

example.com. IN TXT "v=spf1 include:_spf.company.com ~all"

Antal DNS-uppslagningar: 4

Manuellt tillplattad SPF-post: 

example.com. IN TXT "v=spf1 ip4:192.168.0.1 ip4:10.0.0.1 ip4:172.16.0.1
ip4:203.0.113.45 ip4:87.65.43.21 ip6:2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 ip6:2001:0db8:1c0d:0000:0000:0e3f:0a33:9a72 ~all”

Antal DNS-uppslagningar: 0

spf utjämning

Varför manuell utplattning av SPF-poster inte är en lösning

Problem 1: Manuell SPF-utjämning är inte en engångsföreteelse

Om din e-postleverantör ändrar sin infrastruktur kommer du att behöva ändra dina SPF-poster i enlighet med detta. Varenda gång.

Problem 2: Du kan överskrida gränsen på 255 tecken

Manuell utjämning av SPF minskar antalet DNS-uppslagningar avsevärt, men din post blir lång och kan överskrida teckengränsen - vilket leder till fel.

Implementera en lösning för automatisk SPF-utjämning

När du implementerar ett automatiskt verktyg för utjämning av SPF kommer du att uppleva följande fördelar: 

 • Upptagningen förkortad till en enda uppgift 
 • Håll dig alltid under gränsen på 10 DNS-sökningar. 
 • Rättad SPF-perfekt 
 • Rekordlängdgränsen upprätthålls konsekvent 
 • Håll dig informerad om eventuella uppdateringar av IP-adresser
dns-gräns

Lösa SPF-fel med ett klick automatisk PowerSPF

Viktiga funktioner

spf (spf)
 • Lägga till eller ta bort leverantörer med lätthet

  När du uppdaterar listan över IPs optimerar du den bara med PowerSPF

 • Håll dig under uppslagsgränsen med lätthet

  Auktorisera så många avsändare du vill utan att träffa gränsen för 10 DNS-sökning

 • Få en optimerad post med ett klick

  Kopiera och klistra bara in din gamla post och klicka sedan på "Generera"

 • Permanent besegra "permerror"

  "SPF Permerror" slutar vara ett problem om du aldrig överskrider gränsen

 • Felfri SPF

  Sluta oroa dig för eventuella SPF-postfel, gränser eller konfigurationsproblem. Med PowerSPF tas allt detta hand om

 • Säkerställa e-postavstbillighet

  Oroa dig inte för felaktiga eller förlorade e-postmeddelanden. Säkerställ 100% e-postleverans med PowerSPF. 

Är du domänägare och vill komma igång med vårt Dynamic SPF Flattening Tool? Testa det gratis idag!

säker e-post powerdmarc