Automatisk SPF-förenkling med PowerSPF

Ett klick automatisk SPF-post med obegränsade uppslag som aldrig misslyckas med 10 DNS-uppslagsgränsen! En automatisk SPF-förenklingsmetod i din Sender Policy Framework Record som omedelbart minskar SPF PermError och hjälper dig att hålla dig under SPF 10-uppslagsgränsen.

Noll risk för oavsiktligt SPF-fel, endast med PowerSPF