Villkor

Följande villkor reglerar all användning av webbplatsen och innehåll, tjänster och produkter som finns tillgängliga på eller via webbplatsen (tillsammans "Plattformen"). PowerDMARC-plattformen ägs och drivs av MENAINFOSEC, Inc och är en av dess flaggskeppsprodukter. Plattformen erbjuds under förutsättning att du accepterar utan ändring av alla villkor som finns häri och alla andra driftsregler, policyer (inklusive, utan begränsning av sekretesspolicyn) och procedurer som kan publiceras från tid till annan på denna plattform (gemensamt "Avtalet").

Läs detta avtal noggrant innan du öppnar eller använder plattformen. Genom att komma åt eller använda någon del av plattformen samtycker du till att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte komma åt plattformen eller använda några tjänster. Om dessa villkor betraktas som ett erbjudande av MENAINFOSEC, Inc, är godkännande uttryckligen begränsat till dessa villkor. Plattformen är endast tillgänglig för personer som är minst 13 år gamla.

Ditt konto

Om du skapar ett konto på plattformen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot. Du får inte beskriva eller tilldela nyckelord till ditt konto på ett vilseledande eller olagligt sätt, inklusive på ett sätt som är avsett att handla med andras namn eller rykte, och vi kan ändra eller ta bort någon beskrivning eller nyckelord som det anser olämpligt eller olagligt, eller på annat sätt kan orsaka oss ansvar. Du måste omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto, ditt konto eller andra säkerhetsöverträdelser. Vi ansvarar inte för några handlingar eller försummelser från dig, inklusive eventuella skador av något slag som uppstår till följd av sådana handlingar eller försummelser.

Bidragsgivares ansvar

Om du driver ett konto, publicerar material på plattformen, publicerar länkar på plattformen eller på annat sätt gör (eller tillåter någon tredje part att göra) material tillgängligt via plattformen (sådant material, "Innehåll"), är du helt ansvarig för innehållet i och eventuella skador som uppstår till följd av det innehållet. Så är fallet oavsett om innehållet i fråga utgör text, grafik, en ljudfil eller datorprogramvara. Genom att göra innehåll tillgängligt representerar och garanterar du att:

nedladdning, kopiering och användning av Innehållet kommer inte att kränka äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke eller företagshemligheter, för tredje part;

Om din arbetsgivare har rättigheter till immateriella rättigheter som du skapar har du antingen (i) fått tillstånd från din arbetsgivare att publicera eller göra innehållet tillgängligt, inklusive men inte begränsat till någon programvara, eller (ii) säkrat från din arbetsgivare ett undantag från alla rättigheter i eller till Innehållet;

  • du har till fullo följt alla tredjepartslicenser relaterade till Innehållet och har gjort allt som krävs för att framgångsrikt överföra till slutanvändare alla nödvändiga villkor;
  • Innehållet innehåller eller installerar inte virus, maskar, skadlig programvara, trojanska hästar eller annat skadligt eller destruktivt innehåll;
  • Innehållet är inte skräppost, inte maskin- eller slumpmässigt genererat och innehåller inte oetiskt eller oönskat kommersiellt innehåll som är utformat för att driva trafik till tredje parts webbplatser eller öka sökmotorrankningen på tredjepartswebbplatser, eller för att ytterligare olagliga handlingar (såsom phishing) eller vilseleda mottagare om materialets källa (såsom förfalskning);
  • Innehållet är inte pornografiskt, innehåller inte hot eller uppmanar till våld mot individer eller enheter och kränker inte tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter;
  • ditt konto annonseras inte via oönskade elektroniska meddelanden som spamlänkar på diskussionsgrupper, e-postlistor, andra bloggar och webbplatser och liknande oönskade marknadsföringsmetoder; ditt konto namnges inte på ett sätt som vilseleder dina läsare att tro att du är en annan person eller företag. Ditt kontos URL eller namn är till exempel inte namnet på en annan person än dig själv eller ett annat företag än ditt eget. och
  • Du har, när det gäller innehåll som innehåller datorkod, korrekt kategoriserat och/eller beskrivit materialets typ, art, användning och effekter, oavsett om vi har begärt det eller inte.

Genom att skicka in innehåll till oss för att inkluderas på ditt konto ger du oss en världsomfattande, royaltyfri och icke-exklusiv licens för att reproducera, modifiera, anpassa och publicera innehållet enbart i syfte att visa, distribuera och marknadsföra ditt konto. Om du tar bort innehåll kommer vi att använda rimliga ansträngningar för att ta bort det från plattformen, men du bekräftar att cachelagring eller hänvisningar till innehållet kanske inte görs omedelbart otillgängliga. Utan att begränsa någon av dessa utfästelser eller garantier har vi rätt (men inte skyldigheten) att, efter eget gottfinnande (i) vägra eller ta bort innehåll som enligt vår rimliga uppfattning bryter mot någon av våra policyer eller på något sätt är skadligt eller stötande, eller (ii) avsluta eller neka åtkomst till och användning av plattformen till någon individ eller enhet av någon anledning, efter eget gottfinnande. Vi har ingen skyldighet att återbetala tidigare utbetalda belopp.

Kunden bekräftar att MENAINFOSEC, Inc samlar in och använder anonymiserade aggregerade och kriminaltekniska data relaterade till sina kunders användning av Tjänsterna för forsknings-, analys- och fallstudieändamål. I sådana fall kommer ingen kund personligen identifierbar information (PII) att avslöjas.

Om inget annat uttryckligen anges förbehåller sig MENAINFOSEC, Inc rätten att använda alla prenumererade kunders organisation som referens.

Betalning och förnyelse

Allmänna villkor

Betalda tjänster är tillgängliga på plattformen (sådana tjänster, en "Plan"). Genom att välja en plan godkänner du att betala oss de månatliga eller årliga prenumerationsavgifter som anges för den tjänsten. Betalningar debiteras före betalning den dag du registrerar dig för en plan och kommer att täcka användningen av den tjänsten under en månatlig eller årlig prenumerationsperiod enligt anvisningarna. Planavgifter återbetalas inte.

Automatisk förnyelse

Om du inte meddelar oss före utgången av den tillämpliga prenumerationsperioden att du vill avbryta en plan, kommer din Plan-prenumeration automatiskt att förnyas och du tillåter oss att samla in den då tillämpliga årliga eller månatliga prenumerationsavgiften för en sådan plan (samt eventuella skatter) med hjälp av något kreditkort eller annan betalningsmekanism som vi har för dig. Din plan kan avbrytas när som helst genom att kontakta [email protected].

Återbetalningar

Alla tjänster återbetalas inte om inget annat uttryckligen anges.

Serviceplan

Avgifter och betalning

Genom att registrera dig för en plan samtycker du till att betala oss de prenumerationsavgifter som anges på vår prissida eller enligt den offert som accepteras i utbyte mot de tjänster som anges på samma sida. Tillämpliga avgifter kommer att faktureras från och med den dag din plan upprättas och i förväg för att använda sådana tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra betalningsvillkor, servicefunktioner och avgifter trettio (30) dagar före skriftligt meddelande till dig. Planer kan avbrytas av dig när som helst med 30 dagars skriftligt meddelande.

Stöd

Planen inkluderar tillgång till e-postsupport. "E-postsupport" innebär möjligheten att när som helst göra förfrågningar om teknisk support via e-post (med rimliga ansträngningar från oss att svara inom tre arbetsdagar) om användningen av plattformen. All e-postsupport kommer att tillhandahållas i enlighet med våra standardrutiner, procedurer och policyer. Information om supporttjänsterna kan ses genom att klicka här.

Ändringar i detta avtal

MENAINFOSEC Inc, förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst. Vi gör det genom att publicera och uppmärksamma de uppdaterade villkoren på webbplatsen. Ditt beslut att fortsätta besöka och använda webbplatsen efter att sådana ändringar har gjorts utgör ditt formella godkännande av de nya användarvillkoren. Därför ber vi dig att kontrollera och granska detta avtal för sådana ändringar tillfälligt. Om du inte samtycker till någon bestämmelse i detta avtal eller några ändringar vi gör i detta avtal ber och rekommenderar vi att du inte använder eller fortsätter att komma åt plattformen omedelbart.