Vad är SPF Email?

Definiera ramverket för sändarpolicy:

Vad är SPF? SPF för e-post, som nämns i RFC 7208, är en standard för autentisering av e-post som skyddar organisationer mot personifiering. Det största hotet mot dina kunders e-postsäkerhet är att en angripare använder ditt varumärke och din domän för att skicka falska meddelanden. Phishing-e-postmeddelanden som dessa kan vara tillräckligt övertygande för att dina kunder inte ska kunna se skillnaden - och till slut falla offer för en bluff. Detta kan skada både din varumärkesimage och ditt rykte hos e-postleverantörer, vilket gör det mindre sannolikt att dina riktiga e-postmeddelanden når kundernas inboxar.