AI i Cybersecurity

Bedriftsangrepsoverflaten er enorm, og den blir bare mer betydningsfull. For å kvantifisere risiko, må opptil flere hundre milliarder tidsvarierende signaler effektivt behandles. Mengden signaler avhenger av størrelsen på selskapet. Som et resultat er det ikke lenger en menneskelig oppgave å analysere og forbedre cybersikkerhetsstillingen. Dette er grunnen til at vi trenger AI i Cybersecurity. 

For å bekjempe denne enestående utfordringen bruker PowerDMARC AI-basert e-postsikkerhet og DMARC- løsninger for å hjelpe informasjonssikkerhetsteam. Vi reduserer bruddrisikoen og forbedrer sikkerheten til e-poster mer effektivt og effektivt.

De siste årene har kunstig intelligens (AI) blitt et avgjørende verktøy for å styrke arbeidet til menneskelige informasjonssikkerhetsteam. AI gir sårt tiltrengt analyse og trusselidentifikasjon som cybersikkerhetseksperter kan bruke for å redusere risikoen for brudd og forbedre sikkerheten fordi mennesker ikke lenger kan beskytte den dynamiske bedriftens angrepsoverflate tilstrekkelig. Innen sikkerhet kan AI identifisere og prioritere risiko, oppdage skadevare på et nettverk raskt, lede hendelsesrespons og oppdage inntrengninger før de oppstår.

Rollen til AI i Cybersecurity

Et system med kunstig intelligens (AI) gjør det mulig for maskiner å utføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens, som visuell persepsjon, talegjenkjenning, beslutningstaking og oversettelse mellom språk.

Anvendelsene av AI i cybersikkerhet inkluderer:

  • Inntrengningsdeteksjon: AI kan oppdage nettverksangrep, skadelig programvare og andre cybertrusler.
  • Cyberanalyse: AI brukes også til å analysere store data for å oppdage mønstre og anomalier i en organisasjons cybersikkerhetsstilling.
  • Sikker programvareutvikling: AI kan bidra til å skape sikrere programvare ved å gi utviklere tilbakemelding i sanntid om hvorvidt koden deres er lukket eller ikke.

Cybersikkerhetsfagfolk har brukt AI-baserte løsninger i noen tid nå. På grunn av det økende antallet nettangrep ser de imidlertid behovet for mer avanserte verktøy og teknologier for å holde tritt med angrepene.

Fremtiden til AI i cybersikkerhet

Kunstig intelligens kan endre alt om hvordan vi lever og jobber, inkludert hvordan vi beskytter oss mot cybertrusler. Det vil gjøre oss i stand til å forstå risiko mer nøyaktig enn noen gang før og ta beslutninger raskt uten at det går på bekostning av nøyaktigheten. Det vil tillate oss å oppdage nye angrep raskere enn noen gang før. Det bestemmer også hvordan vi best kan beskytte oss mot dem uten å vente på at mennesker skal gripe inn.

Hvordan AI kan bidra til å beskytte mot cyberangrep?

AI kan ikke erstatte mennesker, men det har en rolle å spille i kampen mot nettangrep. Her er hvordan AI bidrar til å beskytte mot neste nettangrep:

1. Automatisert trusseldeteksjon

Den første måten AI kan bidra til å beskytte mot nettangrep er ved å automatisere trusseldeteksjon. Maskinlæringsalgoritmer oppdager brukeratferd eller systemytelsesavvik som kan indikere et sikkerhetsbrudd.

2. Maskinlæring

Den bruker algoritmer til å analysere store mengder data og lage spådommer basert på mønstre den finner i dataene. Dette brukes til å trene AI-systemer til å gjenkjenne tidligere ukjente eller uventede angrep.

3. Prediktiv analyse

Du kan forutsi fremtidige trusler ved hjelp av prediktiv analyse, for eksempel hvilke ansattkontoer som er mest sannsynlig å bli kompromittert eller hvilke typer angrep som sannsynligvis vil forekomme på en bestemt dag. Denne typen analyse hjelper organisasjoner med å identifisere hvor sikkerhetshullene deres ligger for å lukke dem før noen reell skade er gjort.

4. Anomalideteksjon

AI-systemer kan også oppdage anomalier i nettverkstrafikk eller andre datastrømmer ved å analysere mønstre for likheter eller forskjeller mellom det som forventes og det som skjer. Denne typen overvåking kan bidra til å fange opp unormal atferd før det blir ondsinnet aktivitet - som at noen prøver å få tilgang til konfidensiell informasjon som de ikke burde.

5. Sikkerhetsautomatisering

En annen måte AI kan bidra til å beskytte virksomheter mot nettangrep på er ved å automatisere og implementere nye sikkerhetspolicyer og protokoller. Den beskytter mot store nettangrep som forfalskningstrusler, phishing og andre. Automatisering av implementeringen av nettsikkerhet kan hjelpe deg: 

  • Spar tid og krefter 
  • Reduser menneskelig feil 
  • Gi kostnadseffektive løsninger med 100 % nøyaktighet 
  • Gi umiddelbart merkbare resultater 

6. Sikkerhetsorkestering

AI kan automatisere mange rutineoppgaver som bruker tid og ressurser i dag, for eksempel å oppdage unormal atferd eller identifisere mistenkelige brukere på nettverket ditt. 

Ta e-postautentiseringen din til neste nivå med AI-drevne DMARC-løsninger

Nettverket ditt blir enklere å administrere med ekte AI. Mens du minimerer feil, kan du raskt konfigurere, feilsøke og forsvare nettverket ditt. Og du gir en opplevelse på neste nivå når du kan reparere problemer før de påvirker folk.

DMARC Threat Intelligence

DMARC Threat Intelligence (TI)-motoren fra PowerDMARC hjelper deg med å sette opp protokollene dine raskt, samtidig som den identifiserer potensielle risikoer. Ved å overvåke, identifisere og analysere skadelige aktiviteter på hvert trinn av e-postens reise. DMARC Threat Intelligence (TI)-motoren gir bedrifter handlingskraftig, rettidig og relevant innsikt.

AI-drevet postgenerator og oppslagsverktøy

PowerToolbox inneholder AI-drevet DNS-postgenerator og oppslagsverktøy som gir umiddelbare resultater. Hvis du vil starte autentiseringsreisen din, men ikke vet hvor du skal begynne, bruker disse nybegynnervennlige verktøyene kunstig intelligens for å hjelpe deg med å lage SPF-, DKIM- og DMARC-poster med et klikk på en knapp! Hvis du allerede har satt opp protokoller, kan du krysssjekke gyldigheten til postene dine ved å bruke oppslagsverktøy.

En automatisert plattform drevet av AI

PowerDMARC-plattformen ( DMARC rapportanalysator- dashboard) er helautomatisert, med kapasitet til å spore IP-geolokaliseringer, organisasjoner og e-postsendingskilder over et enkelt AI-drevet grensesnitt, parsing DMARC-rapporter i sanntid og ordne data i et organisert format.

For å beskytte organisasjoner mot potensielle spoofing-angrep, phishing-angrep og andre former for e-postsvindel, hjelper denne plattformen deg med å se DMARC-dataene dine for å finne mistenkelige IP-er og iverksette tiltak mot dem. 

Konklusjon

Cybersikkerhet er et komplekst problem, men AI kan være et kraftig verktøy for å beskytte mot angrep. AI gjør det mulig for cybersikkerhetsteam å etablere kraftige menneske-maskin-samarbeid som utvider kunnskapen vår, beriker livene våre og driver cybersikkerhet på måter som ser ut til å være større enn summen av delene deres.

Med pålitelige partnere kan du ligge i forkant av trusler og få sanntids intelligens og sikkerhet.

Den patenterte DMARC Threat Intelligence (TI)-motoren fra PowerDMARC er vaktposten din på en 24-timers vakt. Deres AI-baserte trusseldeteksjonsløsning bruker sofistikerte algoritmer for raskt å identifisere de globale blokkeringslistene der hver IP er oppført og e-postomdømmet til avsenderens vertsnavn. Alt dette gjøres på et presisjonsnivå som en person aldri kunne oppnå.

Ta en gratis prøveversjon av DMARC nå!

Siste innlegg av Ahona Rudra ( se alle )