E-posthodeanalyseverktøy

Send en tom e-post til en automatisk generert adresse for å få en detaljert e-posthodeanalyse inkludert DMARC , DKIM, SPF, MTA-STS og BIMI-samsvar med PowerDMARC MailAuth Analyzer-verktøyet! En direktemeldingshodeanalysator for å utføre en rask analyse av dine implementerte protokoller.