informasjonssikkerhet vs cybersikkerhet

Informasjonssikkerhet og cybersikkerhet er to separate felt, men med altfor mye overlapping til å skape forvirring når det gjelder å forstå konseptene til hvert. Dette innlegget tar et dypdykk i en oversikt over informasjonssikkerhet vs cybersikkerhet, slik at du kan ta en informert beslutning angående kunnskapen din og beskyttelsesnivåene for din private eller offentlige sektor.

Hva er informasjonssikkerhet?

Informasjonssikkerhet (også kjent som InfoSec) er prosessen med å beskytte informasjonsressurser mot uautorisert tilgang, bruk, modifikasjon, avsløring og ødeleggelse. Den omfatter alle aspekter ved å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til informasjonen.

Formålet med informasjonssikkerhet er å hjelpe organisasjoner med å beskytte deres immaterielle rettigheter, kundedata, forretningshemmeligheter, proprietær informasjon og andre eiendeler – for eksempel verdifulle ressurser – fra å bli tilgang til, brukt eller avslørt av uautoriserte parter med ondsinnet hensikt.

I dagens teknologidrevne verden, hvor folk hele tiden deler informasjon på nettet via e-post, sosiale mediekontoer og mer, må bedrifter implementere sterke informasjonssikkerhetsprogrammer slik at de kan beskytte dataene deres og forhindre at de blir hacket. Derfor reduserer du risikoen for å miste kunder og merkevareintegritet.

Informasjonssikkerhet kan oppnås gjennom bruk av sikkerhetstiltak som krypteringsnøkler, tilgangskontroll og e-postautentisering .

For eksempel kan et selskap ha en nettbutikk som selger produktene sine, men den må beskytte dataene som identifiserer kunder og deres bestillinger. Selskapets informasjonssikkerhetstiltak inkluderer kryptering av all overført informasjon, utvikling og håndheving av retningslinjer rundt passordbruk og fildeling, og overvåking av all tilgang til nettverksressurser.

Hva er Cyber Security?

Cybersikkerhet er prosessen med å beskytte nettverk, systemer og data fra uautorisert tilgang, modifikasjon og ødeleggelse. Det er en paraplybetegnelse for en gruppe relaterte teknologier og disipliner som bidrar til å forhindre uautorisert tilgang til nettverk, systemer og data.

Cybersikkerhet kan deles inn i tre hovedkategorier; risikoanalyse, deteksjon og respons, og beskyttelse.

  • Risikoanalyse innebærer å identifisere potensielle risikoer for organisasjonens nettverk og systemer, slik at du kan prioritere hvor du skal bruke nettsikkerhetsbudsjettet.
  • Deteksjon innebærer overvåking av aktivitet på nettverket ditt for å oppdage uautorisert aktivitet eller aktivitet som kan indikere at et brudd har skjedd.
  • Beskyttelse innebærer å beskytte informasjonssystemene dine mot å bli angrepet av hackere ved hjelp av ulike metoder som brannmurer og inntrengningsdeteksjonssystemer (IDS).

For at organisasjoner skal lykkes i en stadig mer digital verden, må de sikre at deres cybersikkerhetspraksis er robust nok til å forhindre, identifisere og svare på cybertrusler for å opprettholde sikkerheten til data og nettverk.

Cybersikkerhet kan også bidra til å forhindre bedriftsspionasje på andre måter. For eksempel, hvis noen i bedriften din prøver å få tilgang til en annen ansatts konto på nettverket ditt, vil de bli blokkert av brannmuren til de har blitt autentisert og autorisert av de rette myndighetene.

Informasjonssikkerhet vs cybersikkerhet: forskjellene

Informasjonssikkerhet og cybersikkerhet er to forskjellige felt innen informasjonsteknologi som utfyller hverandre.

Disse to disiplinene overlapper ofte hverandre i deres praksis ettersom teknologier utvikler seg, men hver av dem bør vurderes individuelt for sitt formål eller anvendelser.

La oss lese hvordan de skiller seg fra hverandre i sammenligningen informasjonssikkerhet vs cybersikkerhet delt nedenfor:

Beskyttelsesparametere

Cybersikkerhet beskytter cyberspace mot trusler, mens informasjonssikkerhet er beskyttelse av overordnede data mot trusler.

Cybersikkerhet fokuserer på beskyttelse av nettverk, enheter og systemer mot cyberangrep. Det tar også sikte på å beskytte enkeltpersoner mot identitetstyveri, svindel og andre online forbrytelser. Cybersikkerhet er opptatt av å beskytte brukernes personvern gjennom kryptering i deres kommunikasjon og data. Dette betyr at cybersikkerhet ikke beskytter bedrifters åndsverk eller sørger for ansattes personvern.

Informasjonssikkerhet fokuserer på å beskytte organisasjoners data mot uautorisert tilgang fra ansatte eller utenforstående. Den er opptatt av å sikre at konfidensiell informasjon lagres sikkert uten å komme i hendene på tredjeparter som kan bruke den på upassende måte eller til og med skade eieren. Informasjonssikkerhet kan deles inn i tre kategorier: fysisk (f.eks. låsing av dokumenter), logisk (f.eks. kryptering av sensitive data) og administrative kontroller (f.eks. endring av passord med jevne mellomrom).

En god måte å tenke på disse to tilnærmingene er å vurdere hvordan de forholder seg til hverandre når det gjelder risiko. Cybersecurity fokuserer på risikostyring og kontroller som brukes for å forhindre at skade oppstår i cyberspace; mens informasjonssikkerhet fokuserer på risikostyring og kontroller for å håndtere trusler mot individuelle systemer (eller organisasjoner).

Sikkerhetsomfang

Cybersikkerhet er prosessen med å beskytte informasjon i cyberspace. Den tar for seg å beskytte data eller informasjon som ligger i et datasystem eller nettverk fra å bli kompromittert av hackere, virus og annen skadelig programvare. Siden cyberkriminalitet er en global trussel, velger bedrifter ofte cybersikkerhetslokalisering for å styrke sikkerheten til nettegenskapene deres.

Informasjonssikkerhet på den annen side er det bredere paraplybegrepet som inkluderer alle teknikkene som brukes for å beskytte informasjon mot uautorisert tilgang, bruk, avsløring, modifikasjon eller ødeleggelse i noen form. Den beskytter data og informasjon uavhengig av om de er lagret på en harddisk i et kontorbygg, eller på en ekstern server i et annet land.

Det viktigste her er at Cyber Security tilbyr forsvarsmekanismer innenfor nettområdet, mens informasjonssikkerhet ser på å beskytte data uavhengig av hvor de befinner seg eller hvordan de brukes (dvs. hjemme eller i virksomheten).

Trusselskjerming

Cybersikkerhet er opptatt av beskyttelse av datanettverk og teknologier fra nettangrep, nettterrorisme og andre typer angrep som bruker datamaskiner eller nettverk som midler. På den annen side fokuserer informasjonssikkerhet på å beskytte data uansett format de er lagret.

For eksempel, hvis du prøver å beskytte e-postmeldingene dine fra å bli stjålet av hackere, har du med nettsikkerhet å gjøre. Hvis du prøver å beskytte familiens helsejournaler fra å komme i feil hender, har du å gjøre med informasjonssikkerhet.

Derfor…

Cybersecurity tar for seg disse truslene i cyberspace – de som oppstår når du bruker datamaskinen eller mobilenheten din, eller til og med når du er koblet til Internett. Informasjonssikkerhet omhandler enhver form for trussel knyttet til beskyttelse av alle slags data – enten det er fysiske data som økonomiske poster eller andre typer informasjon som e-postkontoer.

Kamptilnærming

Cybersikkerhet refererer til teknologien som beskytter informasjonssystemer mot cyberangrep. Informasjonssikkerhet refererer til teknikkene som selskaper bruker for å beskytte sine data og systemer mot uautorisert tilgang, avsløring av konfidensiell informasjon eller forstyrrelser fra hackere.

➜ Cybersikkerhetskamper:

Nettkriminalitet – et bredt begrep som beskriver enhver ulovlig aktivitet som skjer på nettet. Noen nettkriminalitet inkluderer hacking , phishing, identitetstyveri og andre forbrytelser.

Cybersvindel – en digital svindel begått via internett eller e-post, for eksempel kredittkortsvindel (der noen stjeler kredittkortinformasjonen din og bruker den til å foreta kjøp på nettet.)

➜ Informasjonssikkerhet bekjemper:

Uautorisert tilgang – når en person eller enhet får tilgang til informasjon uten autorisasjon. Et eksempel på uautorisert tilgang er noen som stjeler data på en server eller et nettverk.

Avsløringsendring – når en angriper med vilje endrer dataene på en slik måte at de kan brukes mot den opprinnelige eieren.

Forstyrrelse – handlingen med å forstyrre normal drift av et system for å nekte tjenester til legitime brukere, noe som forårsaker avbrudd og forsinkelser i bestillinger som oppfylles.

Derfor er forskjellen mellom informasjonssikkerhet og cybersikkerhet som forskjellen mellom å vokte et slott med et sverd versus å bruke en pistol for å forsvare det - begge er nødvendige for å holde slottet ditt trygt, men det ene er mer effektivt enn det andre avhengig av omstendighetene dine . Dette gjør dem begge til et viktig aspekt av enhver organisasjons overordnede beskyttelsesstrategi.

Forsvarsaktivering

Cybersikkerhet er den første forsvarslinjen mot cybertrusler. Det er det vi kaller "de gode gutta" når de prøver å forhindre hackere i å infiltrere datamaskinen din eller stjele din personlige informasjon.

Informasjonssikkerhet er det som skjer når cybersikkerhet svikter – når den brytes og ondsinnet kode kommer forbi brannmuren og inn i systemet ditt. Informasjonssikkerhet hjelper deg med å forhindre brudd og komme deg raskt fra dem, slik at du kan fortsette å bruke systemet uten avbrudd.

Fordi cybersikkerhet omhandler eksterne trusler, blir det ofte referert til som "utenfor-inn"-beskyttelse, mens informasjonssikkerhet er mer en "innsiden-ut"-tilnærming som fokuserer på både interne og eksterne risikoer.

Informasjonssikkerhet vs cybersikkerhet: overlappingene

Informasjonssikkerhet og cybersikkerhet er to separate, men relaterte, felt. Det er fordi de begge fokuserer på å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til sensitiv informasjon mot uautorisert tilgang eller bruk.

Det er noen viktige overlappende bekymringer i dette området:

  • begge feltene ser på trusler mot datasikkerhet som kan komme fra alle kilder (inkludert menneskelige feil)
  • begge feltene ser på å beskytte data når de strømmer gjennom nettverk eller enheter
  • begge felt ser på å sikre enheter slik at de ikke er sårbare for angrep fra hackere eller andre dårlige aktører

For å oppsummere, gir informasjonssikkerhet de teknologiske komponentene som trengs for å beskytte data, mens cybersikkerhet gir et rammeverk for hvordan disse tekniske komponentene skal brukes av organisasjoner som ønsker dataene deres beskyttet mot angripere.

E-postsikkerhet som en del av informasjonssikkerhet

Et riktig rammeverk for informasjonssikkerhet inkluderer også e-postsikkerhet siden det meste av informasjon i et bedriftsoppsett utveksles via e-post. 

For å sikre e-postene dine mot spoofing og phishing-trusler, er et DMARC-analyseverktøy avgjørende. Implementer e-autentiseringsprotokoller i organisasjonene dine for å beskytte e-postkommunikasjonen din i dag!