Avtal om databehandling

Version 2.1.0

Parterna:

  • Den registrerade organisationen som registrerade sig för PowerDMARC, längre hiti kallad "Controller".

Och

  •  MENAINFOSEC, Inc med säte och huvudsakligt säte i Delaware, Förenta staterna, häri kallad "Processor ";