Integrering av DMARC SIEM

DMARC SIEM-integration är processen att ansluta företagets befintliga SIEM-lösning till ett annat system, som ett incidenthanteringssystem eller en plattform för hotinformation, eller en e-postsäkerhetslösning, som i det här fallet: DMARC. När du ansluter dem kan de dela data i realtid så att var och en har en fullständig bild av vad som händer. Många företag förlitar sig på SIEM-lösningar (Security Information and Event Management) för att hålla koll på sina cybersäkerhetsinsatser.

SIEM (Security Information and Event Management) - förklarat

SIEM-lösningar (Security Information and Event Management) är utformade för att hjälpa dig att hantera organisationens säkerhetssystem. De samlar in data från alla dina system, inklusive brandvägg, antivirusprogram, IPS-system (intrångsförebyggande system), antimalwareprogram med mera. Dessa data kan användas för att övervaka ditt nätverk för hot eller misstänkt aktivitet.

SIEM-lösningar är fördelaktiga eftersom de hjälper dig att identifiera problem innan de uppstår. Om en enhet i nätverket börjar krångla kan den varna dig så att du kan vidta åtgärder innan något annat går fel. Detta innebär att när en incident inträffar kan du omedelbart reagera och begränsa skadan innan det är för sent.

Behovet av SIEM-integration

SIEM-integration är ett sätt för företag att hantera sina säkerhetsverktyg genom att koppla ihop dem och analysera data från varje verktyg. Det är som att ha en instrumentpanel där du kan se alla dina säkerhetsverktyg på en gång - och ännu bättre än så eftersom det gör det lättare att snabbt identifiera hot och reagera på dem.

När du integrerar ditt SIEM med andra säkerhetsverktyg som brandväggar eller skyddssystem för slutpunkter kan du se all aktivitet på alla enheter - om något händer på en enhet eller plats visas det på ett enda ställe. Detta innebär att du inte längre behöver kontrollera flera instrumentpaneler eller rapporter. Du kan se allt på en gång så att du vet vad som händer i realtid.

SIEM kan installeras på plats eller i molnet, beroende på dina behov och din budget. Att distribuera dem i molnet har vissa fördelar, t.ex. att minska kostnaderna genom att inte behöva köpa (och underhålla) hårdvara och programvara, men det kommer med sina egna utmaningar när det gäller säkerhet, drifttid och prestanda.

Saker att tänka på

Om du funderar på att installera en SIEM-lösning bör du tänka på dessa tre saker:

 • Gör din research - Det finns många SIEM-produkter idag, så se till att du förstår vad de erbjuder innan du bestämmer dig för vilken som passar bäst för din organisation.
 • Tänk på hur många användare som kommer att behöva tillgång - Om flera team arbetar tillsammans med samma projekt kommer alla att behöva tillgång till de data som samlas in av SIEM-lösningen.
 • Håll det enkelt - Även om det låter bra på pappret att ha all denna information till hands, kan det leda till överbelastning av information eller till och med förlamning av analys när man försöker analysera allting på en gång!

Integrering av DMARC SIEM

För de flesta organisationer kan det vara en svår uppgift att implementera och upprätthålla ett robust, skalbart och effektivt e-postsäkerhetsprogram. I dagens miljö med ökande cyberhot är det absolut nödvändigt för organisationer att ha ett effektivt e-postsäkerhetsprogram på plats. Många organisationer kämpar dock fortfarande med hur de ska kunna göra DMARC en del av deras befintliga säkerhetsverksamhet.

DMARC är ett kraftfullt verktyg för att bekämpa nätfiske, men det kan vara svårt att genomföra. Här är några tips som hjälper dig att integrera DMARC i din befintliga säkerhetsverksamhet med SIEM-integration:

 1. Förstå grunderna i DMARC:

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) är ett protokoll för autentisering av e-post som är avsett att förhindra att nätfiske och bedräglig e-post levereras till slutanvändare. Detta görs genom att företag kan ange vad som ska hända om ett meddelande inte klarar DMARC-valideringen. Det kan vara allt från att meddelandet avvisas helt och hållet till att det skickas vidare som vanligt.

 1. Kontrollera att din DNS-konfiguration är korrekt:

Innan du börjar konfigurera DMARC ska du se till att dina DNS-inställningar är korrekta, vilket innebär att du måste se till att SPF- och/eller DKIM poster är korrekt inställda. Om de inte är det kommer DMARC inte att fungera som avsett.

 1. Konfigurera SPF-poster:

SPF står för Ramverk för avsändarpolicyoch är en metod för autentisering av e-post som används av internetleverantörer och andra e-postservrar för att förhindra att avsändaradresser förfalskas i e-postmeddelanden (dvs. när ett e-postmeddelande ser ut att komma från någon annan än den som faktiskt har skickat meddelandet).

 1. Använd en DMARC-leverantör med API-stöd

För att framgångsrikt inkludera DMARC i din SIEM-integrationsstrategi är en API-stödd plattform det bästa alternativet! På PowerDMARC erbjuder vi sömlös SIEM-integration med alla dina favoritverktyg och säkerhetstjänster från tredje part (t.ex. din brandvägg och ditt antivirusprogram) via DMARC API.

Varför ha DMARC i din SIEM-strategi?

Att ha DMARC i din SIEM-integrationsstrategi som ett lager av e-postsäkerhet kan vara fördelaktigt på följande sätt: 

 • DMARC hjälper dig att övervaka dina e-postkanaler via ett rapporteringssystem.
 • Förhindrar phishing- och spoofing-attacker 
 • Fungerar som ett defensivt lager mot utpressningstrojaner
 • Förbättrar leveransbarheten för e-post och minskar skräppost 

För att implementera DMARC idag rekommenderar vi att du konfigurerar en DMARC-analysator för dina domäner. Det gör protokollkonfigurationen enkel och felfri, tar bort de komplikationer som är förknippade med underhåll och hantering av säkerhetssystem och ger ett väl avvägt skydd för din e-post.