Dynamisk SPF

En SPF-post är som en instruktioner häfte för e-postservrar. Genom att leta upp din post skiljer den mottagande servern mellan auktoriserade och obehöriga IP-adresser och avvisar falska e-postmeddelanden. Dynamisk SPF löser allt detta med lätthet.

Noll risk för oavsiktligt SPF-fel, endast med PowerSPF