säker e-post powerdmarc

Kriminalteknisk kryptering: Lämna inget åt slumpen

Genom att kryptera dina DMARC Forensic-rapporter säkerställer du absolut datasäkerhet

Innehåller DMARC-rapporter känsliga data?

DMARC-rapporter finns i två slag: aggregerade rapporter (RUA) och kriminaltekniska rapporter (RUF). Aggregerade rapporter samlar in alla autentiseringsrelaterade data om dina e-postmeddelanden, kompilerar i en XML-fil och anländer till inkorgen.

RUF-rapporter genereras varje gång ett e-postmeddelande misslyckas SPF, DKIM eller DMARC. Eftersom de skapas per e-post kan de potentiellt innehålla viss personlig information från e-postmeddelandet. Dessa inkluderar:

kriminalteknisk kryptering dmarc powerdmarc
  • Din "Från"-domän

  • Tidsmeddelande mottogs

  • IP-adress för servrar som skickade e-postmeddelandet

  • Ämnesrad

  • DMARC, SPF, DKIM pass/fail resultat

  • Rubriker för det misslyckade e-postmeddelandet

RUF-data innehåller sällan innehållet i din e-post, men även de objekt som anges ovan kan betraktas som känsliga.

krypterad rapport powerdmarc

Det är därför vi erbjuder kriminalteknisk kryptering

Med PowerDMARC kan du kryptera alla dina DMARC Forensic RUF-rapporter när de genereras. För att göra det ännu säkrare kan du generera ditt eget nyckelvärdespar för att kryptera dina RUF-data. Vi har ingen tillgång till din krypteringsnyckel. 

PowerDMARC hjälper dig att följa branschregler och standarder som PCI-DSS, GDPR, ISO 27001, California Consumer Privacy Act (CCPA).

Sluta försvara passivt, börja säkra aktivt.

säker e-post powerdmarc