DKIM-postuppslag

Säkerhet och efterlevnad

PowerDMARC SaaS-plattformen är SOC 2- och ISO 27001-certifierad och GDPR-klar! Vi hanterar dina uppgifter med största möjliga sekretess och säkerhet.

 

ISO 27001-certifierad

säkerhet och efterlevnad

Den oberoende ISO 27001-granskningen av ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) bekräftade PowerDMARC:s engagemang för datasäkerhet och efterlevnad.

SOC2 typ 1 och typ 2 certifierad 

SOC 2-certifierad

Med SOC 2-rapporten bekräftar Service Organization Control att PowerDMARC:s kontroller och processer överensstämmer med AICPA:s Trust Service Criteria.

GDPR-klar

GDPR redo

PowerDMARC-plattformen är GDPR-klar. Det innebär att dina personuppgifter skyddas med högsta möjliga integritet enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

SOC typ 3 certifierad

SOC3

PowerDMARC SOC Type 3-rapporten är ett dokument som verifierar att tillgängligheten och bearbetningsintegriteten i våra interna säkerhetssystem uppfyller globalt erkända internationella redovisningsstandarder.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Dina data lagras säkert på AWS-servrar

Dina data lagras säkert på AWS-servrar som är krypterade i varje steg på vägen.

Dina data lagras i molnet

Skadliga parter på nätet hindras från att ansluta till dina data i molnet.

Dina data överförs via en HTTPS-aktiverad anslutning.

Dina data överförs alltid via en HTTPS-aktiverad anslutning för att förhindra felaktig hantering av privat organisationsinformation.

Datakryptering sker med hjälp av de senaste SSL-certifikaten.

Datakryptering sker med de senaste SSL-certifikaten för att förhindra informationsläckage.

policy för riskhantering

Med en robust riskhanteringspolicy på plats är vi skickliga på att proaktivt identifiera och lösa säkerhetshot.

Uppgradering av politiken

Vi håller dig alltid informerad om våra uppgraderingar av policyer och förfaranden för hantering av incidenter.