hur man slår ihop SPF-posterna

Även om det inte är skadligt att använda flera e-posttjänster är det inte bra för domänens rykte att skapa mer än en SPF-post. Därför är det alltid bättre att slå ihop SPF-poster för att kunna fortsätta använda olika e-posttjänster utan fel och problem med leveransbarhet. Så, låt oss ta reda på hur du kan slå ihop SPF-poster för att hålla dig borta från en mängd olika e-postmissöden.  

SPF är ett protokoll för autentisering av e-post som finns dokumenterat i RFC 7208.

Vad är en SPF-post?

Sender Policy Framework(SPF) är en Internetstandard som hjälper till att bekämpa skräppost genom att tillåta ADMD:er (ADministrative Management Domains) att uttryckligen godkänna de värdar som får skicka meddelanden med deras domännamn. Detta förhindrar att illasinnade användare missbrukar en legitim avsändares identitet genom att införa en SPF-policy i domänens offentliga DNS.

Strukturen för en SPF-post

Det blir ganska enkelt att kombinera SPF-posterna när du förstår hur de är uppbyggda. Här är därför några punkter som du bör känna till innan du slår ihop SPF-posterna:

  • En SPF-post börjar med modifikationen "v=spf1".
  • En och samma post består av en eller flera regler. 
  • En regel kan delas upp i ett valfritt prefix, en mekanism och ett valfritt värde.
  • Värdet för prefixet är inställt på "+" som standard, men du kan ändra det enligt dina önskemål.
  • Ett kolon ":" används som separator mellan mekanismen och dess värde.
  • Mekanismen "all" placeras alltid i slutet av posten för att ange ett standardsvar för alla avsändare som inte har matchats.

SPF-postprefix och deras effekter

Följande lista över prefix har skapats för att du ska kunna lära dig mer om dem:

  • Prefixet pass "+" gör att de matchande avsändarna klarar SPF-verifieringen.
  • Prefixet fail "-" gör att de matchande avsändarna inte klarar SPF-kontrollen.
  • Prefixet soft-fail "~" gör att avsändare som matchar den givna mekanismen soft-failar SPF-valideringen.
  • Det neutrala prefixet "?" behandlar de matchande avsändarna som neutrala.

Om du vill få mer klarhet om prefixen fail "-" och soft-fail "~" har vi skrivit en annan detaljerad artikel för att se skillnaden mellan SPF -all och SPF ~all. Klicka gärna på den länkade texten för att öka dina kunskaper.

Slå ihop SPF-rekord med lätthet

Du kan slå ihop SPF-poster genom att sammanföra de nödvändiga posterna. Det kan göras genom att lägga till fler "include"-mekanismer, en för varje avsändardomän. Glöm inte heller att ställa in alla nödvändiga mekanismer som e-posttjänsterna föreslår. Slutligen ska du se till att den slutliga sammanslagna SPF-posten börjar med modifikationen "v=spf1" och slutar med mekanismen "all".

Använd vårt kostnadsfria SPF-utjämningsverktyg PowerSPF för att slå ihop SPF-poster med ett enda klick!

Exempel på sammanslagning av SPF

Låt oss säga att din domän redan är autentiserad via MailChimp och att din nuvarande SPF-post ser ut så här:

v=spf1 include:servers.mcsv.net ?all

Men nu vill du godkänna en annan e-posttjänst som Outlook.com tillsammans med MailChimp, och den föreslagna SPF-posten från den förstnämnda tjänsten ser ut så här:

v=spf1 a include:spf.protection.outlook.com -all

I det här fallet slår du ihop SPF-poster genom att kombinera reglerna för båda ovanstående poster. Observera att du inte behöver upprepa några gemensamma mekanismer. Dessutom kommer de mekanismer som finns i endast en SPF-post att läggas till i början. Den slutliga sammanslagna SPF-posten kommer alltså att se ut så här:

v=spf1 a include:spf.protection.outlook.com include:servers.mcsv.net -all

Att reda ut prefixförvirringen

Undrar du varför den sammanslagna posten slutar med "-all" medan de enskilda posterna hade "?all" och "-all" i slutet? Anledningen till att du använder prefixet "-" är att det är effektivt. Vissa leverantörer av e-posttjänster föreslår ändå SPF-poster med "?all" för säkerhets skull. Det beror på att de inte vet tillräckligt mycket om din domäninställning och inte vill ha några fel i e-postleveranserna på din domän. 

Observera att om du skapar din första SPF-post med "-all" kan alla e-postmeddelanden avvisas av mottagaren. Men när du väl har gjort klart din lista över godkända avsändare kan du slå ihop SPF-poster och avsluta samma sak med "-all"-mekanismen.

Sammanfattning av

Du kan slå ihop SPF-poster genom att kombinera reglerna för de enskilda SPF-posterna. Det är så enkelt och tar inte mycket tid i anspråk. Vi hoppas att den här artikeln löste din fråga. Kom gärna tillbaka för att få en snabb översyn av SPF-sammanslagningsprocessen.

Är du intresserad av att förbättra din e-postleverans och få ett skydd mot spionage? Ta en gratis DMARC provperiod nu!

Senaste inlägg av Syuzanna Papazyan (se alla)