DMARC-postgenerator

Kontroll av MTA-STS-register och validator

Kontrollera din MTA-STS-registreringspolicy och bekräfta din registrering med hjälp av vår kostnadsfria MTA-STS-registreringskontroll . Vår MTA-STS-postkontroll ger omedelbara resultat och talar om fel i din post och om giltigheten av din policyfil inom några sekunder!