Förebyggande av dataförluster (DLP)

Data Loss Prevention (DLP) är en säkerhetsteknik som hjälper till att skydda din organisation från att förlora känslig information. DLP-lösningar kan tillämpas på olika ställen i nätverket, inklusive på plats, i molnet och via mobila enheter.

Vad är Data Loss Prevention (DLP)? 

Data Loss Prevention (DLP) är en branschterm som används för att beskriva en teknik som övervakar dataflödet inom en organisation, i syfte att förhindra att anställda oavsiktligt eller avsiktligt skickar känslig information utanför företaget.

Förebyggande av dataförluster implementeras vanligtvis av organisationer som en del av en bredare säkerhetsstrategi som även omfattar kryptering, brandväggsskydd och utbildning av anställda i bästa säkerhetsrutiner.

Målet med DLP är att förhindra dataförluster genom att identifiera och skydda mot obehörig åtkomst till känslig information. Om ditt företag har känslig information, till exempel kundregister eller affärshemligheter, vill du se till att den inte hamnar i fel händer - oavsett om det är en missnöjd anställd eller någon som vill stjäla dina kunders kreditkortsnummer.

Här är några exempel på uppgifter som du kan vilja skydda:

 1. Anställdas socialförsäkringsnummer
 2. Kreditkortsnummer
 3. Bankkontonummer
 4. Kundernas namn och adresser.
 5. Din e-postinformation 

DLP för e-post: En användbar förteckning över dokument

Om du vill förhindra dataförluster för din meddelandeinformation kan du gå igenom följande lista över dokument. Dessa dokument innehåller strategier, policyer, protokoll och checklistor för att skydda e-postdata effektivt utan att lämna ett hål i fickan: 

Varför förhindra dataförluster (DLP)? Fördelar och användningsområden

Förebyggande av dataförluster (DLP) är en viktig del av varje företags säkerhetsstrategi. Det hjälper till att skydda ditt företag från ett stort antal hot, inklusive dataintrång och infektioner av skadlig programvara. DLP kan vara användbart av följande skäl: 

6 huvudsakliga fördelar med DLP

Skydda känsliga dokument från att läcka till konkurrenter eller andra parter via e-post.

-Förhindra att konfidentiell information laddas upp till molnet av obehöriga användare.

-Förhindra att anställda laddar ner filer som innehåller känslig information till sina enheter.

-Det hjälper dig att skydda dig mot cyberbrottslighet.

-Säkerställa efterlevnad av regler och policyer som GDPR, HIPAA och PCI-DSS.

-Skydda konfidentiell information om anställda och kunder

3 huvudsakliga användningsområden för DLP

 • DLP förhindrar att känsliga data hamnar i fel händer eller läcker av misstag. Om någon skulle få tillgång till denna information via obehöriga kanaler kan de använda den för identitetsstöld eller utpressning; med en DLP-strategi (Data Loss Prevention) på plats kommer detta inte att hända!
 • Vi har alla hört skräckhistorier om dataintrång: Target, Facebook, Yahoo!, Equifax - listan kan göras lång. Dessa företag utsattes för intrång eftersom de inte lyckades implementera DLP eller tillämpa det på rätt sätt. Och om du inte har DLP, kan du förbereda dig för en katastrof.
 • Det finns flera sätt som uppgifter kan läcka: de kan delas av misstag med fel grupp, en skadlig tredje part kan få tillgång till dem via nätfiske eller de kan stjälas av en anställd som vill sälja arbetsgivarens hemligheter till högstbjudande. Med DLP kan du införa policyer som förhindrar att den här typen av olyckor inträffar.

3-faldigt tillvägagångssätt för säkerhet mot dataförluster

Skydda data i rörelse

Data i rörelse är en term som avser data som rör sig i ett nätverk. Data i rörelse kan skickas över ett offentligt nätverk, t.ex. internet, eller ett privat nätverk, t.ex. ett intranät. De kan också skickas mellan enheter via Bluetooth eller Wi-Fi. Att skicka ett e-postmeddelande via SMTP kan också kallas data i rörelse. 

Det är viktigt att skydda data i rörelse, för om de inte är skyddade kan de avlyssnas av hackare som kan använda dem i onda syften. Om du till exempel har en lastbilsflotta kan du med hjälp av ELD:er i kombination med en solid DLP se till att dina data är 100 % säkrade.

Skydd av data under användning

Uppgifter som används är de uppgifter som du har genererat eller har tillgång till och som du aktivt använder. De kan lagras lokalt på din dator eller mobila enhet, eller så kan de lagras på en server någonstans.

Uppgifter som används bör skyddas mot obehörig åtkomst och skadliga ändringar. Detta kan göras genom att använda följande metoder:

 • Kryptering: kryptering av data så att endast behöriga användare kan läsa den.
 • Åtkomstkontroll: kontroll av vem som har tillgång till uppgifterna och vad de kan göra med dem.

Skydda data i vila

Med vilande data avses information som är lagrad på en enhet, t.ex. en hårddisk eller ett minnesstick. Detta kan vara i form av foton, videor, dokument eller andra filer. Det kallas "data i vila" eftersom den inte används i samband med en aktiv process - den ligger bara där och väntar på att du ska använda den igen senare.

Ett dataintrång är en av de största riskerna för företag idag. För att skydda sig mot dessa risker kan de använda krypteringsprogram som skyddar mot obehörig åtkomst och stöld av viktiga data som lagras på deras enheter.

De 3 stegen till ett framgångsrikt förebyggande av dataförluster

 1. Förebyggande DLP handlar om att identifiera och stoppa känsliga data innan de lämnar organisationen.
 2. Detektiv DLP övervakar tecken på obehörig dataläckage, till exempel när en användare försöker skicka känslig information utanför organisationens nätverk.
 3. Korrigerande DLP hjälper dig att återhämta dig från en säkerhetsöverträdelse genom att återställa och begränsa de skador som orsakats av incidenten, vilket kan inkludera att återställa komprometterade data och reparera eventuella skador på din nätverksinfrastruktur.

Typer av förebyggande av dataförluster (DLP) 

 1. Whitelisting

Whitelisting är en typ av DLP som gör att endast vissa filer kan nås av anställda, vilket hindrar dem från att komma åt andra filer. Den här metoden kan användas med både molnlagringstjänster och företagsägda enheter.

 1. Svartlistning

Svartlistning är en typ av DLP som blockerar åtkomst till förbjudna webbplatser eller filer, t.ex. sådana som innehåller skadliga bilagor eller piratkopierad programvara. Den här typen av DLP bygger på policyer snarare än på enskilda användares aktivitetsloggar, vilket gör den effektivare än vitlistning när det gäller att blockera obehörigt innehåll från att komma in i ditt nätverksområdessystem, trots att de anställda har åtkomsträttigheter som beviljats av deras IT-administratörsroller.

 1. Upptäckt av anomalier

Anomalidetektering övervakar de anställdas aktivitet i realtid och uppmärksammar potentiella hot innan de utvecklas till fullskaliga överträdelser, t.ex. obehöriga filöverföringar eller e-postbilagor med skadliga länkar som skickas till intet ont anande mottagare utanför organisationens brandväggssystem perimeter system perimeter brandväggsskydd perimeter skydd.

Vilka är de viktigaste typerna av data som företag vill skydda?

Det bästa sättet att förstå bästa DLP-praxis är att titta på de olika typer av data som företag vill skydda. Det finns tre huvudkategorier:

 1. Finansiell information, inklusive kreditkortsnummer, personnummer och bankkontoinformation.
 2. Personligt identifierbar information (PII), vilket inkluderar namn, adresser och telefonnummer.
 3. Konfidentiell företagsinformation, som omfattar affärshemligheter, finansiella uppgifter och andra typer av konfidentiella uppgifter från partner eller leverantörer som gör affärer med ditt företag.

Bästa metoder för förebyggande av dataförluster (DLP)

Det finns många bästa metoder för DLP, men här är några av de viktigaste:

 1. Kontrollera åtkomsten till känslig information genom att införa identitets- och åtkomsthantering. På så sätt kan du se till att endast auktoriserade användare får tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete effektivt.
 2. Ta hänsyn till e-postsäkerhet
 3. Se till att alla anställda får utbildning om hur viktigt det är att skydda företagsdata och att känna igen skadlig verksamhet som rör dessa data.
 4. Använd teknik som kryptering och hash-algoritmer när du lagrar känsliga data på någon typ av lagringsenhet (t.ex. hårddiskar eller flash-enheter). Överväg också att använda programvara som brandväggar, system för upptäckt av intrång (IDS), antivirusprogram, filter mot skräppost etc., som kan hjälpa till att skydda ditt nätverk från yttre hot, t.ex. virus eller maskar, som kan orsaka skada om de släpps in i nätverkets försvar.
 5. Säkerhetskopiera dina data regelbundet så att du inte förlorar allt om en enhet försvinner eller stjäls.
 6. Att ha en tydlig sekretesspolicy för både kunder och anställda, så att alla vet vilken information som samlas in och hur den kommer att användas.
 7. Skapa starka lösenord som är unika för varje användare. 

Programvara och verktyg för förebyggande av dataförluster (DLP)

Brandvägg 

En brandvägg är ett nätverkssäkerhetssystem som blockerar obehörig åtkomst till eller från ett privat nätverk. Den fungerar genom att inspektera innehållet i varje paket som passerar genom brandväggen och avgöra om paketets innehåll stämmer överens med brandväggens säkerhetspolicy.

Antivirus 

Ett antivirusprogram är en programvara som hjälper till att förhindra identitetsstöld, skadlig programvara och andra datorhot. Det skannar din dator efter virus, maskar och trojaner. Om ett virus hittas tar antivirusprogrammet bort det. Detta hjälper till att förhindra dataförluster eftersom du kan återställa dina filer utan att förlora någon information.

Protokoll för autentisering av e-post

Protokoll för autentisering av e-post är en uppsättning instruktioner avsedda för servern som används för att identifiera avsändaren av ett e-postmeddelande och kontrollera att meddelandet inte har manipulerats. Vanliga exempel är följande DMARC, SPF och DKIM, som i stor utsträckning används av branschexperter för att förbättra förebyggande av dataförluster i e-post.

Verktyg för datakryptering 

Verktyg för datakryptering används för att skydda sekretessen för data genom att omvandla dem till en form som är oläsbar utan användning av en nyckel eller ett lösenord. Denna process kallas kryptering. Uppgifter i krypterad form kan inte urskiljas om de avlyssnas av en obehörig part. Detta gör det omöjligt för dem att få ut värdefull information ur dina dokument, vilket bidrar till att förhindra dataförluster.

Åtkomstkontroll 

Tillgångskontroll och -hantering är processen för att se till att endast de som har fått tillgång till viss information kan se den. När detta görs på rätt sätt bidrar det till att skydda dina uppgifter från förlust och stöld.

Genom att implementera en åtkomstkontrollpolicy kan du fastställa regler för vem som har tillgång till vilka filer på datorn eller nätverkssystemet. Till exempel:

- Du kanske ger alla anställda på företaget tillgång till en fil, men endast chefer har tillgång till en annan fil.

- Du kanske ger alla anställda på företaget tillgång till en fil, men bara vissa anställda har tillgång till en annan.

- Du kan tillåta att alla anställda på företaget utom de som arbetar på bokföringsavdelningen har tillgång till en fil.

Slutsats

Förebyggande av dataförluster (DLP) är viktigt i en tid då data till största delen lagras, utbyts och återvinns digitalt. Ett litet kryphål i systemet kan få långtgående konsekvenser. Börja skydda dina data idag genom att implementera en effektiv strategi för att förhindra dataförluster i din organisation!

Senaste inlägg av Ahona Rudra (se alla)