Vad är ett ICA SSL-certifikat?

ICA SSL-certifikat ICA:er (Intermediate Certificate Authorities) är digitala certifikat som hjälper till att dirigera SSL-certifikatet för din webbplats till rotcertifikatet som hjälper webbläsare och externa webbapplikationer att lita på din onlineidentitet.

Förstå några viktiga termer 

Vad är en certifikatutfärdare?

En certifikatutfärdare är en enhet som utfärdar säkerhetscertifikat för webbplatser och andra servrar. Med hjälp av dessa certifikat kan människor kontrollera att de ansluter till rätt webbplats eller server. Certifikatutfärdare ansvarar också för att återkalla certifikat när de löper ut eller om hackare äventyrar dem. Certifikat används ofta för att verifiera att du är den du utger dig för att vara när du använder digitala tjänster, t.ex. när du gör bankärenden eller handlar på nätet. De kan också användas för att bekräfta att en webbplats är legitim och att den inte har hackats av kriminella.

De flesta människor inser inte hur många certifikat de möter varje dag. Om din bank till exempel använder en säker anslutning som kallas Secure Socket Layer (SSL) använder den ett certifikat som utfärdats av en certifikatutfärdare (CA). Denna CA bekräftar att bankens webbplats är legitim och inte har manipulerats av hackare eller andra parter som kan försöka stjäla dina personuppgifter.

Vad är ett Trusted Root Certificate?

När du besöker en webbplats som har ett SSL-certifikat kontrollerar din webbläsare dess äkthet. Detta hjälper dig att veta att webbplatsen är pålitlig och att ingen annan utger sig för att vara på den. Webbläsaren gör detta genom att jämföra informationen på certifikatet med den information som finns lagrad i den egna databasen med betrodda rotcertifikat. Om allt stämmer vet du att allt fungerar som det ska.

Om något går fel med ett betroddat rotcertifikat och du inte märker det direkt kan det orsaka problem senare! Många webbplatser använder dessa certifikat - även sådana där det inte finns några säkerhetsproblem - så oroa dig inte om du inte ser något ovanligt vid första anblicken!

Vem utfärdar den?

Det finns två huvudtyper av betrodda rotcertifikat: de som utfärdas av en certifikatutfärdare (CA) och de som är självsignerade. Betrodda rotcertifikat som utfärdas av CA används vanligtvis av större organisationer eftersom de är lättare att hantera än självsignerade.

Vad är ett servercertifikat?

Ett servercertifikat är ett digitalt dokument som fastställer en webbplats äkthet. Det utfärdas av en betrodd tredje part som bekräftar att webbplatsen är den den utger sig för att vara och att besökarna kan lita på den genom att lägga till serverns maskinnamn eller domännamn till den digitala filen. 

Servercertifikat kan användas för flera olika ändamål:

  • De används för att förhindra att webbplatser avlyssnas utan värdföretagets medgivande. 
  • De används ofta av webbplatser för att se till att du är på deras sida och inte på någon annan webbplats som låtsas vara deras.
  • De används för att skapa en känsla av tillit mellan din webbplats och de besökare som interagerar med den, och för att se till att deras handlingar är skyddade mot intrång från tredje part.

Varför behövs ICA SSL-certifikat?

Ett ICA-certifikat (Intermediate Certificate Authority) är ett digitalt certifikat som binder webbplatsens rotcertifikat till servercertifikatet. Det verifierar din organisations äkthet och ser till att känslig information skyddas, så att dina besökare kan lita på din webbplats.

Hur installerar/aktiverar jag ett ICA SSL-certifikat?

Du kan ladda ner dina mellanliggande certifikat från den angivna sektionen på din certifikatutfärdares webbplats till skrivbordet på din webbservermaskin. 

Högerklicka på den nedladdade filen och välj importera för att köra filen. Följ stegen för att installera ICA-certifikatet. Upprepa stegen tills du har importerat alla ICA-certifikat som har skickats till dig av din certifikatutfärdare. 

eller .

Observera: Innan du installerar de mellanliggande certifikaten ska du se till att du har installerat ditt root SSL-certifikat och att de respektive certifikaten visas under Intermediate Certification Authorities (mellanliggande certifikatutfärdare). Efter installationen startar du om din server för att slutföra processen.

Hur skyddar du din e-post?

SSL-certifikat hjälper dig att skydda din webbplats mot obehörig användning, men du kan också skydda din e-postdomän mot utpressning med hjälp av DMARC: ett protokoll för autentisering av e-post som hjälper dig att vidta åtgärder mot e-postmeddelanden som kommer från olagliga källor som utger sig för att vara ditt domännamn.

Börja din resa mot DMARC-tillämpning med PowerDMARC för att ta full kontroll över din domän, få insyn i dina e-postkanaler med den snabbaste hastigheten på marknaden och övergå till verkställighet på ett säkert sätt!