cyberresiliens och dmarc

Cyberresiliens bygger på goda metoder för cybersäkerhet genom att ta upp företagens förmåga att motstå, återhämta sig och motverka cyberhot. Företag och organisationer måste ha ett robust ramverk för cyberresiliens för sina områden för att säkerställa att kommunikationen är lufttät och att dataläckage minimeras. Gör DMARC till en del av företagets ramverk för cyberresiliens kan hjälpa dig att få en hög grad av skydd mot vissa vanliga typer av cyberattacker.

Vad är Cyber Resilience och varför behöver du det? 

Internet är en värdefull resurs som ger bekvämlighet och värde åt nästan alla företag. Samtidigt innebär Internet en betydande risk för företag och deras kunder. En lyckad cyberattack kan orsaka katastrofala ekonomiska skador och stora skador på anseendet.

Att etablera cyberresiliens är det första steget mot att genomföra ett helt cyberresilient företag. Cyberresiliens är särskilt inriktad på att göra det möjligt för organisationen att underminera sin känslighet för cyberrisker och cyberattacker, reagera effektivt på attacker och nya hot, överleva, återhämta sig och återhämta sig från cyberattacker och fortsätta sin verksamhet efter en attack.

De fem nivåerna för att uppnå motståndskraft för cybersäkerhet

En femdelad strategi för cyberresiliens kan hjälpa organisationer att bättre skydda sina data. Enligt ramverket för IT-styrning för organisationer inom informationsteknik är de följande:

1. Identifiera

Det första steget för att genomföra en plan för cyberresiliens för ditt företag är att identifiera behovet av säkerhetsprotokoll och upptäcka sårbarheter i din befintliga infrastruktur. Utan att identifiera problemet kan du inte gå över till att hitta lösningen!

2. Skydda

Efter att ha bedömt och identifierat sårbarheter är nästa steg att genomföra åtgärder för att skydda organisationen. Detta inkluderar konfigurering av moln-, nätverks-, informations- och e-postsäkerhetsprotokoll.

3. Upptäck

Om en attack bryter ut måste du ha åtgärder på plats för att upptäcka den så snart som möjligt. Ju mer långvarig en attack är, desto mer ekonomiskt skadlig blir den för din organisation och desto längre tid tar det att återhämta sig från den.

4. Svara på

Att reagera på cyberhot är ofta tidskrävande och besvärligt. Det första steget är att begränsa intrånget så att det inte fortsätter att orsaka förödelse. Om det rör sig om en säkerhetsöverträdelse för e-post, t.ex. en domänförfalskningsattack som utförts via en okänd IP-adress, kan du välja ut och svartlista IP-adressen för att hindra angriparen från att förfalskat din domän igen i framtiden.

5. Återställ

En större attack eller ett dataintrång kan vara ekonomiskt tärande och stressande. För att hjälpa dig med återhämtningsprocessen kan du överväga att teckna en cyberförsäkring. Överväg också att hålla databackuper för dina viktiga resurser för att återhämta dig från eventuella dataförluster. 

Var passar DMARC in i ditt ramverk för cyberresiliens?

DMARC kan visa sig vara ett användbart protokoll som kommer in i bilden när det gäller Skydda och Upptäcka i din resa mot cyberresiliens.

Hur skyddar DMARC mot attacker?

DMARC är ett protokoll för autentisering av e-post som gör det möjligt för domänägare att verifiera äktheten hos e-postmeddelanden som skickas från deras domän. DMARC:s avvisningsregler skyddar organisationer från e-postbaserade attacker som phishing, spoofing, CEO-bedrägeri och BEC. 

Hur upptäcker DMARC attacker? 

DMARC har en rapportfunktion som kan aktiveras för sändande domäner. När den är aktiverad skickar den mottagande brevlådeleverantören en DMARC-rapport till avsändarens konfigurerade e-postadress. Dessa rapporter är av två typer:

  • Aggregat: för att sammanställa och visa dina SPF- och/eller DKIM-autentiseringsresultat, upptäcka inkonsekvenser i e-postleveranserna och leveransfel, visa dina e-postkällor tillsammans med deras värd-IP-adresser och organisatoriska domäner.
  • Rättsmedicinsk: för att upptäcka misstänkt aktivitet på din e-postdomän, t.ex. ett försök till spoofing-attack.

PowerDMARC är din allt-i-ett-tjänst för autentisering av e-post och hjälper globala organisationer att skydda sin e-post och information. Vi är specialiserade på DMARC-implementering, hantering och underhåll, vilket gör det enkelt och problemfritt för användarna. Ta en gratis provperiod för att testa det själv!

Senaste inlägg av Syuzanna Papazyan (se alla)