DKIM-postkontroll

Gratis online DKIM lookup verktyg för att leta upp, kontrollera och validera din DKIM DNS-post med ett enda klick!

DKIM-postkontroll

Genom att aktivera den kommer systemet att upptäcka och hämta DKIM-selektorerna.
Domän
Ange ett giltigt domännamn utan att http:// prefixet
Selector
Ange DKIM-postväljarna Val av automatisk detektering

DKIM-status

Postkontroller

Giltig DKIM-post
Offentlig nyckel hittades
Nyckelalgoritm
Information om fel
Varning

Taggar hittades

Tagg Värde Beskrivning
v Version
g Nyckelns granularitet
h DKIM hash-algoritm
k DKIM-nyckeltyp
n Anteckningar
p Offentlig nyckel
s Typ av tjänst
t Flagga
DKIM-postuppslag

Vad är en DKIM-kontroll?

En DKIM-kontroll är ett onlineverktyg som granskar DKIM-signaturer (DomainKeys Identified Mail) i e-postmeddelanden. Med hjälp av DKIM kan avsändaren av ett e-postmeddelande signera meddelandet digitalt, vilket visar att det kommer från en tillförlitlig källa och inte har ändrats under överföringen.

Verktyget är värdefullt för e-postadministratörer, e-posttjänstleverantörer och e-postsäkerhetsexperter som vill konfigurera och validera DKIM för sina domäner så att de effektivt kan verifiera äktheten hos e-postmeddelanden som skickas från deras egna domäner. Genom att kontrollera DKIM-poster kan du säkerställa att e-postmeddelanden verkligen skickas från den angivna domänen och inte har ändrats under överföringen, vilket hjälper dig att bekämpa e-postförfalskning, nätfiske och andra bedrägliga e-postmetoder.

Hur DKIM-kontrollen fungerar

Börja med att ange den domän för vilken du vill söka DKIM-post i inmatningsfältet. Vanligtvis är detta domänen för den e-postavsändare vars identitet du vill bekräfta.

 • Begäran om DNS: För att få DKIM-posterna som är kopplade till den angivna domänen gör DKIM-kontrollverktyget en DNS-begäran. TXT (text) DNS-poster används vanligtvis för att hålla DKIM-poster.

 • Väljare: För att skilja mellan flera DKIM-nycklar som är kopplade till samma domän organiseras DKIM-poster med hjälp av "selector", en speciell etikett. Väljaren i DNS-frågan som används av DKIM-postuppslagningsverktyget gör det möjligt för användare att välja vilken DKIM-nyckel de vill få. Vanligtvis anges valet i DKIM-Signature-headern i e-postmeddelandet.

 • Hämta offentlig nyckel: Verktyget extraherar sedan den offentliga DKIM-nyckeln från DNS-posterna efter att ha hämtat DKIM-posterna. DKIM-signaturen för inkommande e-postmeddelanden från den angivna domänen kontrolleras med hjälp av den här offentliga nyckeln.

 • Visa information: DKIM-kontrollverktyget kan ge dig tillgång till den offentliga DKIM-nyckeln utöver andra detaljer som finns i DKIM-posterna, som nyckelns väljare och policyinformation.

 • Verifiering: Du kan använda den offentliga DKIM-nyckeln för att kontrollera DKIM-signaturer på e-postmeddelanden som kommer från domänen om du har den i din ägo. Det verifieras att ett e-postmeddelande är giltigt och att det inte har ändrats under överföringen om signaturen på det matchar den offentliga nyckeln.

Den offentliga DKIM-nyckeln kan enkelt hämtas från en domäns DNS-poster med hjälp av ett DKIM record checker-verktyg, vilket är nödvändigt för att bekräfta giltigheten av e-postkommunikation och skydda mot e-postförfalskning och phishing-försök. Det är viktigt för e-postsäkerheten eftersom det säkerställer att meddelanden överförs från betrodda källor och inte skadas under överföringen.

DKIM-kontrollens resultat förklaras

När du använder ett DKIM-uppslagsverktyg för att fråga en domäns DNS efter DKIM-poster kan du få olika resultat, beroende på vilken information som finns i DNS-posterna. Här är de möjliga resultaten för DKIM-kontrollverktyget:

Giltig DKIM-post

Kontrollerar existensen av din publicerade SPF-rekord

 • Resultat: DKIM-valideringsverktyget har lyckats hämta en DKIM-post från domänens DNS.
 • Förklaring: Detta innebär att domänen har konfigurerat DKIM korrekt och att verktyget har erhållit den offentliga nyckel som används för DKIM-signaturverifiering. Detta resultat är önskvärt, eftersom det indikerar att domänen vidtar åtgärder för att säkra sin e-postkommunikation.

Ogiltig DKIM-post

Upptäcker flera sökningar

 • Resultat: DKIM-kontrollverktyget hittar en DKIM-post i DNS, men det finns problem med postens format eller så är den ofullständig.
 • Förklaring till detta: En ogiltig DKIM-post kan leda till fel vid verifiering av DKIM-signaturer och bör korrigeras av domänägaren. Vanliga problem kan vara saknade eller felaktigt utformade DNS-poster, felaktig formatering eller saknad nyckelinformation.

Ingen DKIM-post hittades

Meddelar syntaxfel

 • Resultat: Verktyget kan inte hitta några DKIM-poster i domänens DNS.
 • Förklaring till detta: Detta indikerar att domänen kanske inte har implementerat DKIM för sin e-postautentisering. Även om det inte nödvändigtvis är ett problem innebär avsaknaden av DKIM-post att DKIM-signaturverifiering inte kan utföras på e-postmeddelanden från den här domänen, vilket kan påverka e-postsäkerheten och trovärdigheten.

Väljaren hittades inte

Hjälper till att åtgärda fel snabbare

 • Resultat: DKIM-testverktyget hittar en DKIM-post i DNS, men den angivna selector (en etikett som används för att skilja mellan olika DKIM-nycklar) som angavs i frågan hittas inte i posten.
 • Förklaring till detta: Väljaren ska anges korrekt baserat på informationen i e-postmeddelandets DKIM-Signature-rubrik. Om den inte matchar kan DKIM-signaturverifieringen misslyckas. Det här resultatet tyder på ett konfigurationsproblem eller en felmatchning mellan väljarna i DKIM-signaturen och DNS-posten.

Felaktig nyckel

DKIM-kontroll

 • Resultat: Verktyget för kontroll av DKIM-poster hämtar en DKIM-post med rätt väljare, men den offentliga nyckeln i posten matchar inte den nyckel som anges i DKIM-signaturrubriken i e-postmeddelandet.
 • Förklaring till detta: Det här resultatet indikerar att den offentliga nyckeln i DKIM-posten inte överensstämmer med den nyckel som används för att signera e-postmeddelandet. Det kan bero på ett konfigurationsfel, felaktig hantering av DNS-poster eller potentiell brottslighet, t.ex. en man-in-the-middle-attack.

Ofullständig information

Automatisk identifiering av underdomäner

 • Resultat: DKIM-verifieringsverktyget hämtar en DKIM-post från DNS, men posten saknar viktig information, t.ex. den offentliga nyckeln.
 • Förklaring: Ofullständiga DKIM-poster kan leda till att DKIM-signaturverifieringen misslyckas. Domänägaren bör uppdatera DNS-posten med nödvändig information för att säkerställa korrekt autentisering av e-post.

Var hittar jag min Selector?

Din DKIM-väljare anges vanligtvis i DKIM-Signature-rubriken i ett e-postmeddelande som skickas från din domän. Det är en etikett som används för att skilja mellan olika DKIM-nycklar som en domän kan använda för e-postautentisering. Följ dessa steg för att hitta din DKIM-väljare:

 • Granska ett meddelande som skickats från din domän: Öppna ett e-postmeddelande som skickats från din domän för att komma igång. Valet ska finnas i DKIM-Signature-headern för detta e-postmeddelande.

 • Kontrollera e-posthuvudet: Beroende på din e-postleverantör eller klient kan du behöva kontrollera e-posthuvudet för att se DKIM-signaturdetaljerna. Du kan behöva hänvisa till dokumentationen eller supportresurserna för din specifika e-postklient eller tjänst eftersom proceduren för att läsa e-postrubriker skiljer sig från en e-posttjänst till en annan.

 • Du kan leta efter fältet "DKIM-Signature" i e-posthuvudet. Väljaren och andra detaljer om DKIM-signaturen finns i detta fält.

 • Hitta väljaren: Ett värde som "s=your_selector" kan hittas i DKIM-Signature-headern.

Vi har behandlat detta ämne i detalj i vår hur man hittar DKIM-selektorer guide. Vårt DKIM-kontrollverktyg kan automatiskt identifiera din selector när du anger ditt domännamn och klickar för att aktivera alternativet för automatisk identifiering om du inte kan hitta eller ange din selector manuellt.

Vilken typ av information ger en dkim-sökning?

Vilken typ av information tillhandahåller en DKIM-sökning?

 • Status för validering av DKIM-post

 • Kontroller för att bekräfta att det finns en publicerad DKIM TXT-post i din DNS.

 • Kontrollerar dina DKIM-taggar, postvärde och protokollversion.

 • Kontrollerar syntaxen för din DKIM-post

 • Lyfter fram fel som är associerade med din DKIM TXT-post.

Förståelse och felsökning av DKIM-fel

Din sökning kan leda till att du upptäcker flera fel och sårbarheter i ditt autentiseringssystem, och du måste vidta åtgärder för att lösa dem snabbt innan nästa attack inträffar. Så här felsöker du:

 • Aktivera en strikt policy (adkim=s)

 • Övervaka dina autentiseringsresultat (antingen med din DMARC-rapportering verktyg eller genom att direkt visa informationen i e-posthuvudet)

 • Se till att du anpassar dina sändningskällor från tredje part (t.ex. MailChimp, Office 365).

Felsökning av DKIM-fel

DKIM-kontrollSök, kontrollera och validera din post med vår kostnadsfria DKIM-postkontroll!