spf-postuppslagsikon powerdmarc

Verktyg för analys av DMARC-rapporter

Din omvandlare av DMARC XML till människa

Vår analysator för DMARC-rapporter omvandlar komplexa XML-filer till information som du enkelt kan förstå och analysera. Vi bearbetar, organiserar och separerar dina data i ett format som är både lättläst och visuellt tilltalande, utan att det krävs några tekniska kunskaper!