SPF Record Generator

Bruk vårt gratis SPF Record Generator -verktøy for å sikre domenet ditt. Ved å liste opp alle sendekildene som er autorisert til å sende e -post fra domenet ditt, kan du blokkere forsøk på e -postforfalskning fra utenforstående. Generer din unike SPF -post , publiser den på DNS, og du er klar!