bästa DMARC-programvara

Domänbaserad meddelandeautentisering, rapportering och konformation är det mest hyllade e-postautentiseringsprotokollet på senare tid, som kan hjälpa småföretag, såväl som multinationella företag, att minska personifiering, e-postförfalskningsattacker och BEC. DMARC använder sig av två av de standard befintliga protokollen på området för e-postautentisering, nämligen SPF (Sender Policy Framework) och DKIM (DomainKeys Identified Mail). DMARC-lösningar kan hjälpa till att validera alla inkommande och utgående e-postmeddelanden för äkthet och minska e-postbaserade attacker och säkerhetsöverträdelser.

När du väljer den bästa DMARC-programvarulösningen för ditt företag måste du leta efter några grundläggande funktioner som lösningen måste innehålla! Låt oss diskutera vad de är:

En användarvänlig instrumentpanel

En användarvänlig instrumentpanel som ger dig fullständig insyn i ditt e-postekosystem och effektivt visar rapporter om e-postmeddelanden som skickar och misslyckas DMARC-autentisering från din domän i ett läsbart och begripligt format är absolut nödvändigt. Detta är en av de viktigaste punkterna som du måste se upp för när du väljer den bästa DMARC-programvarulösningen för ditt företag.

Detaljerad aggregerad och kriminalteknisk rapportering

Det är oumbärligt att din DMARC-lösning har en omfattande rapporteringsmekanism. Aggregerade och rättsmedicinska rapporter är båda absolut nödvändiga för att övervaka hot och konfigurera autentiseringsprotokoll.

Detaljerade DMARC-aggregerade rapporter genereras i ett XML-filformat. För en icke-teknisk person kan dessa poster verka oläsliga. Den bästa DMARC-programvarulösningen för din organisation kommer att dölja dessa obegripliga aggregerade rapporter från komplexa XML-filer till information som du enkelt kan förstå som gör att du kan analysera dina resultat och göra de behövande ändringarna

För små och medelstora företag såväl som MNCs ger kriminaltekniska rapporter värdefull inblick i ditt e-postekosystem, som genereras varje gång ett e-postmeddelande som skickas från din domän misslyckas DMARC. De delar ut detaljerad information om enskilda e-postmeddelanden som inte kunde identifiera förfalskningsförsök och åtgärda problem i e-postleverans i snabb takt.

DMARC Forensic rapporterar kryptering

DMARC Forensic-rapporter innehåller data om varje enskilt e-postmeddelande som misslyckades DMARC. Detta innebär att de potentiellt kan innehålla konfidentiell information som fanns i dessa e-postmeddelanden. Det är därför du bör välja en tjänsteleverantör som värderar din integritet när du väljer den bästa DMARC-programvarulösningen för ditt företag och låter dig kryptera dina kriminaltekniska rapporter så att endast behöriga användare har tillgång till dem.

Justering av SPF och DKIM

Även om DMARC-överensstämmelse kan uppnås genom SPF- eller DKIM-justering är det att föredra att anpassa dina e-postmeddelanden mot båda autentiseringsstandarderna. Om inte dina e-postmeddelanden är justerade och autentiserade mot både SPF- och DKIM-autentiseringsprotokoll och endast förlitar sig på SPF för validering, finns det en chans att legitima e-postmeddelanden fortfarande kan misslyckas med DMARC-autentisering (som vid vidarebefordrade meddelanden). Detta beror på att IP-adressen för mellanliggande server kanske inte ingår i SPF-posten för din domän och därmed misslyckas med SPF.

Men om inte posttexten ändras under vidarebefordran behålls DKIM-signaturen av e-postmeddelandet, som kan användas för att validera dess äkthet. Den bästa DMARC-programvarulösningen för ditt företag kommer att se till att alla dina inkommande och utgående meddelanden är anpassade mot både SPF och DKIM.

Hålla sig under gränsen för 10 DNS-sökning

SPF-poster har en gräns på 10 DNS-sökningar. Om din organisation har en bred bas av åtgärder eller om du förlitar dig på tredjepartsleverantörer för att skicka e-post för din räkning, kan din SPF-post enkelt överskrida gränsen och träffa permerroren. Detta ogiltigförklarar din SPF-implementering och gör att dina e-postmeddelanden oundvikligen misslyckas SPF. Det är därför du bör söka efter en lösning som hjälper dig att omedelbart optimera din SPF-post för att alltid hålla dig under 10 DNS-uppslagsgränsen för att minska SPF-permerror!

Guiden Interaktiv och effektiv installation

När man väljer den bästa DMARC-programvarulösningen för din organisation bör man inte glömma installationsprocessen. En interaktiv och effektiv installationsguide som är utformad med enkelhet och användarvänlighet i åtanke, som tar dig igenom processen att ange ditt domännamn för att ställa in din DMARC-policy för att generera din egen DMARC-post på ett synkroniserat och metodiskt sätt, är behovet av timmen! Det hjälper dig att komma till rätta sömlöst och förstå alla inställningar och funktioner på din instrumentpanel inom minsta möjliga tid.

Schemalägga PDF-rapporter för chef

Med en effektiv DMARC-lösning för din organisation kan du konvertera dina DMARC-rapporter till praktiska PDF-lättlästa dokument som kan delas med hela teamet. Beroende på dina behov kan du få dem schemalagda att skickas till din e-post regelbundet eller helt enkelt generera dem på begäran.

 

Värd för BIMI Record

Varumärkesindikatorer för meddelandeidentifiering eller BIMI gör det möjligt för dina e-postmottagare att visuellt identifiera din unika varumärkeslogotyp i sina inkorgar och vara säkra på att e-postmeddelandet kommer från en autentisk källa. En effektiv tjänsteleverantör kan ansluta dig till BIMI-implementering tillsammans med standardautentiseringsprotokoll som DMARC, SPF och DKIM, vilket förbättrar ditt varumärkes återkallande och upprätthåller ditt varumärkes rykte och integritet.

Plattformssäkerhet och konfiguration

En effektiv DMARC-lösning gör ditt arbete enkelt genom att upptäcka alla dina underdomäner automatiskt, samt tillhandahålla tvåfaktorsautentisering för att möjliggöra absolut säkerhet för din autentiseringsplattform.

Hotinformation

För ökad synlighet och insikt behöver du en AI-driven THREAT Intelligence -motor (TI) som aktivt rotar ut misstänkta IP-adresser och kontrollerar dem mot en live, uppdaterad svart lista över kända missbrukare så att du kan få dem nedtagna. Detta kommer att rusta dig mot skadliga aktiviteter och upprepade händelser av domänmissbruk i framtiden.

Ett proaktivt supportteam

När du implementerar DMARC på din organisation och genererar aggregerade rapporter behöver du ett proaktivt supportteam som är tillgängligt dygnet runt för att hjälpa dig att minska problem i konfigurationen även efter onboarding, under hela den tid du använder deras tjänster.

PowerDMARC-analysverktyg

Vårt DMARC Analyzer Tool är tillräckligt effektivt för att ta dig igenom hela implementeringsprocessen och hjälpa dig att gå från övervakning till DMARC-efterlevnad och 100% DMARC-efterlevnad på minst tid. Vår avancerade DMARC-programvarulösning hjälper dig att konfigurera din domän, DMARC-policy och aggregerade rapporter och hjälper dig att få fullständig insyn i ditt e-postekosystem så snart som möjligt. PowerDMARC är din enda destination för den ultimata e-postsäkerhetssviten, från värd för BIMI-postgenerering till kriminalteknisk rapportering med kryptering.

När du väljer en DMARC-lösning för din organisation är det viktigt att anförtro sig åt en tjänsteleverantör som erbjuder premiumteknik till rimliga priser. Registrera dig för att få din kostnadsfria DMARC-provperiod idag med PowerDMARC!