Affärsfall: Tillhandahålla DMARC MSSP-tjänster till sina kunder

Utmaning

Flera domäner förfalskas regelbundet

Lösning

Justera alla domäner med e-postrelä, SPF, DKIM, MTA-STS TLS-RPT och implementering av DMARC

Resultat

Ny intäktsström med stor marknadsandel tillsammans med att skydda sina kunder och sig själva mot förfalsknings- och phishingattacker

DMARC MSSP

" Våra kunder är kraftigt förfalskade. Genom att erbjuda Managed DMARC Services tillsammans med PowerDMARC har vi säkrat våra kunder och byggt en ny lönsam servicelinje"

Identifiera problemet

 • Flera domännamn
 • Bristande synlighet för sändande källor
 • Förfalsknings- och phishing-attacker mot kunder
 • Marknadsföringsmeddelanden som levereras med skräppost

Mål

Huvudsyftet med utplaceringen:

 • Få insikt i alla e-postkanaler
 • Autentisera alla e-postmeddelanden med DKIM
 • Anpassa e-postavstbilligheten för marknadsföringskanaler
 • Mildra effekten av nätfiske, förfalskning, e-postkompromiss för företag
 • Bygg en ny lönsam intäktsström för MSSP
mål

Landvinningar

 • Fick full insikt i e-postkanalen
 • Autentiserade alla e-postmeddelanden med en DKIM-signatur
 • Skyddade alla domäner med en DMARC-tvingande princip
 • Förbättrad e-post leveransbarhet
 • Skyddade kunder mot nätfiske och falska attacker

Schemalägg en demo idag