Verktyg för DMARC-kontroll

Om du redan har implementerat DMARC kan du använda det kostnadsfria verktyget för kontroll av DMARC-poster för att analysera din post och göra en snabb kontroll av DMARC-poster. När DNS har publicerats kan du få dagliga rapporter om försök till domänförfalskning.

Ta en titt på vårt verktyg för kontroll av DMARC-rekord och få din DMARC-rekordsökning gjord direkt med ett enda klick!

DMARC-postkontroll

Använd det här verktyget om du vill slå upp och validera DMARC-posten.
Ange ett giltigt domännamn utan att http:// prefixet

DMARC-status

Den här posten har konfigurerats korrekt
Den här DMARC-posten är ogiltig

Postkontroller

Giltig DMARC-post
DMARC-policy
Rua-adresser (Aggregate Report)
Adresser till forensic report (RUF)
Information om fel
Varning

Taggar hittades

Tagg Värde Beskrivning
v DMARC-version
p DMARC-policy
Pct Procentandel e-postmeddelanden som DMARC-principen ska tillämpas på
Rua Aggregerade (RUA) rapporter URI(er)
ruf (ruf) Aggregerad (RUF) rapport URI(er)
Fo FO-taggen gäller hur kriminaltekniska rapporter skapas och presenteras för DMARC-användare.
aspf (aspf) SPF-justeringsläge
adkim (adkim) DKIM-justeringsläge
Rf Format för felrapporter
Ri Ri-taggen motsvarar det aggregerade rapporteringsintervallet och ger DMARC-feedback för de skisserade kriterierna.
Sp Den här taggen representerar den begärda hanteringsprincipen för underdomäner.

Vad är en DMARC-postuppslagning?

PowerDMARC:s vanliga DMARC-kontroll hjälper domänägare att göra en snabb DMARC-sökning för att hitta eventuella fel i deras DMARC-post. Det är mer än bara en validerare, det är ett DMARC-diagnostiskt verktyg som ger dig en djupgående analys av ditt register. En DMARC-kontroll är viktig för att säkerställa att du inte har gjort fel när du konfigurerade din post manuellt. DMARC-sökningen bekräftar också att din post är giltig och fullt fungerande.

Vad är ännu bättre? Vår DMARC-postkontroll är helt gratis att använda ett obegränsat antal gånger, inga registreringar eller betalning krävs!

Sökning av DMARC-post
Verktyg för sökning av DMARC-post

Hur använder man en DMARC-record Checker / DMARC Record Lookup-verktyg?

Om du vill använda vårt DMARC-inspelningsverktyg och genomföra en snabb DMARC-sökning anger du helt enkelt ditt domännamn (t.ex. yourdomain.com) och trycker på uppslagsknappen. Detta kommer automatiskt att initiera din DMARC-kontrollprocess, och du är redo att gå!

Gör en DMARC-kontroll då och då, särskilt efter att ha gjort ändringar i dina DNS-poster för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Kontroll av DMARC-posterna

DMARC kräver att du publicerar en TXT- eller CNAME-post i domännamnssystemet (DNS) för din domän. DMARC-analys programvaran, DMARC record check, gör det möjligt för användare att kontrollera giltigheten av detta dokument eller denna post.

Kontroller av DMARC-poster kan användas gratis, så många gånger som behövs. Denna metod översätter posten och presenterar den med ytterligare uppgifter för användaren. Använd det här verktyget för att hitta din post i DNS och utvärdera alla möjliga alternativ och genomförande.

Kontroll av DMARC-poster

Hur vet jag om jag har DMARC?

När du använder verktyget får du omedelbart reda på om DMARC är aktiverat för din domän eller inte. För att kontrollera statusen för din post, sök efter ett litet grönt fält under "DMARC-status":

DMARC-status

Du kan också hitta giltighetsstatusen under Ytterligare information om ditt register:

Giltig post
DMARC (OLIKA BETYDELSER)

Mer information om DMARC

De första teknikerna för autentisering av e-post, DKIM och SPF, hjälpte till att verifiera auktoriteten hos avsändande domäner. DMARC tillhandahåller en anpassningsmekanism för SPF och DKIM för att garantera fullständig säkerhet för domäner och e-postkanaler. 

DMARC-protokollet är TXT-data som lagras i DNS och är användbart för att få information om e-postkanalen, resultat av avsändarverifiering och försök till förfalskning. Domänförvaltaren kan kontrollera det e-postmeddelande som skickas från domänen med hjälp av detta protokoll.

Vad betyder DMARC Domain Alignment?

I e-postmeddelanden innehåller From domännamnet före @. Du kan använda DMARC för att anpassa e-postens From-domän till domänen i SPF- och DKIM-huvudena. Detta är en valideringsmekanism (känd som DMARC-anpassning) som bekräftar att e-postmeddelandet verkligen kommer från den adress som det påstås komma från.

Anpassning av DMARC-domäner
DMARC-policy

Tillgängliga policyer

I ditt policyhanteringsläge (p) kan du välja mellan tre alternativ och ge preferenser till mottagare av e-postmeddelanden som inte autentiseras av DMARC. Du kan välja mellan följande DMARC-policy:

  • Leverera den(none)

  • Behåll den under översyn för senare(karantän).

  • Stoppa leveransen(avvisa)

DMARC-kontrollörGratis kontroll av DMARC-register