Vad är DMARC?

Vad är DMARC? DMARC är ett system för autentisering av e-post som skyddar din organisations domäner från förfalskning, phishing och andra cyberattacker. Det bygger på de allmänt använda verifieringsteknikerna SPF (Sender Policy Framework) och DKIM (Domain Keys Identified Mail).

Vad står DMARC för?

DMARC är en akronym för Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance. Som namnet antyder autentiserar den e-postmeddelanden för att bekräfta om de uppfyller verifieringsstandarderna och rapporterar också om detta.