Vad är informationssäkerhet?

Informationssäkerhet är processen för att se till att information hålls säker från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Det är en viktig del av alla organisationers infrastruktur som hanterar känsliga data. Det är också en viktig tjänst för individer som vill skydda sin personliga information. Det är handlingen att skydda data och information. Det är en bred term som kan omfatta allt från att kryptera en fil till att skydda din personliga information på nätet.

Läs mer på Informationssäkerhet Vs cybersäkerhet.

Definition av informationssäkerhet

Informationssäkerhet är en metod för att skydda information för att förhindra obehörig åtkomst, användning och avslöjande. Det handlar om att införa riktlinjer och förfaranden som är utformade för att skydda information och hjälpa till att förhindra förlust eller stöld av data.

Informationssäkerhet är skyddet av data och information mot obehörig åtkomst, användning, avslöjande, störning, ändring eller förstörelse.

Informationssäkerhet är en viktig fråga för enskilda personer och organisationer. Mängden känsliga uppgifter som måste skyddas har ökat dramatiskt under de senaste åren. Det kan röra sig om personlig information som personnummer, medicinsk information och finansiella uppgifter.

Förutom att skydda den här typen av data måste organisationer också skydda konfidentiell information som affärshemligheter, finansiell information och planer för utveckling av nya produkter.

En policy för informationssäkerhet är viktig eftersom den skyddar din integritet, vilket är värdefullt i sig självt. Men i dagens värld skyddar den också saker som din ekonomi, dina relationer med vänner och familjemedlemmar - till och med din förmåga att få ett jobb eller hyra en lägenhet!

Varför är informationssäkerhet viktigt?

Informationssäkerhet är viktigt eftersom det hjälper dig att skydda dina värdefulla och känsliga uppgifter. Det finns många sätt att skydda dina uppgifter, till exempel genom att kryptera dem eller genom att lagra dem på en säker plats. Det kan hjälpa dig att skydda din personliga information och hålla dina uppgifter säkra.

Om någon till exempel stjäl ditt kreditkortsnummer eller annan finansiell information kan de använda den informationen för att göra inköp för din räkning. Om de använder pengarna för att köpa något dyrt, t.ex. en bil eller ett hus, kan det ta dig flera år att betala tillbaka vad du är skyldig för dessa inköp med ränta. Detta kan påverka din kreditvärdighet och din förmåga att få lån i framtiden!

En annan anledning till att informationssäkerhet är viktig är att den hjälper till att förhindra att hackare får tillgång till dina konton på nätet, så att ingen annan kan se vad du gör på nätet. Det kan till exempel handla om att kolla e-post eller göra bankärenden på nätet - du vill inte att någon annan ska snoka i dessa saker! 

Slutligen (och viktigast av allt) kan informationssäkerhet skydda oss från identitetsstöld. Identitetsstöld sker när någon stjäl en annan persons identitet genom att låtsas vara den personen på nätet - det kan innebära att man stjäl dennes kreditkortsnummer eller annan personlig information så att man kan göra inköp i dennes namn utan tillstånd!

Hur hjälper informationssäkerheten dig?

För att informationssäkerheten ska kunna hjälpa dig måste du ha något som behöver skyddas. Om du har personlig information om andra eller företagshemligheter är det något som det är bra att skydda.

Vilka typer av information är värda att skydda?

Information är makt.

Om du har information som kan användas för att manipulera andra människor är den värd att skydda. Men hur vet du vilken information som är värd att skydda?

Det första steget är att identifiera vilken typ av information som delas. Det finns två huvudtyper: privat och offentlig. Privat information omfattar följande:

 • Finansiell dokumentation
 • Uppgifter om anställda eller kunder
 • Dina datorsystem och databaser (t.ex. för att förhindra att attacker av utpressningstrojaner)
 • Dina anställdas e-postkonton (t.ex. för att stoppa nätfiskeförsök).
 • Företagets immateriella rättigheter (t.ex. se till att anställda inte läcker affärshemligheter).
 • Offentlig information omfattar följande:
 • Nyheter om ett företag eller en organisation
 • Information om produkter eller tjänster (inklusive priser).
 • Företagsreferenser 
 • Bankinformation
 • Lösenord

Hur säkrar du din information? : Metoder för informationssäkerhet

Datakryptering

Datakryptering är en process för att koda eller förvränga data så att den är oläsbar för alla som inte har nyckeln för att dekryptera den. Datakryptering ger konfidentialitet och integritet, och ibland autentisering, genom att omvandla data till ett oläsbart format.

Den vanligaste användningen av datakryptering är att skydda känslig information mot obehörig åtkomst eller ändring.

Datakryptering kan användas för att skydda alla typer av data och för alla ändamål. De vanligaste tillämpningarna är dock: konfidentialitet (dölja innehåll), integritet (skydda mot ändring), autentisering (fastställa identitet), icke-repudiering (förhindra repudiering/bevisa äkthet). 

Autentisering av e-post

E-postautentisering är en process som bekräftar äktheten hos ett e-postmeddelande. Det är ett skydd mot phishing och spoofing, där brottslingar utger sig för att vara företag eller personer för att lura människor att klicka på länkar och lämna ut sina personuppgifter.

Vid autentisering av e-post används DomainKeys Identified Mail (DKIM) och/eller Sender Policy Framework (SPF). Dessa protokoll gör det möjligt för en domänägare att lägga till en digital signatur till ett e-postmeddelande så att mottagarna kan kontrollera att meddelandet kommer från en auktoriserad källa.

Slutligen kan du använda DMARC för att tala om för din e-postleverantör vad de ska göra när de tar emot e-post från andra domäner som inte uppfyller dina krav på äkthet eller legitimitet. Om en skräppostare till exempel börjar skicka e-post från ditt domännamn utan ditt tillstånd kan du använda DMARC för att tala om för din e-postleverantör att han eller hon inte ska acceptera dem som legitima e-postmeddelanden från din domän.

Cyberförsäkring

Cyberförsäkring är en typ av försäkring som täcker företag som har utsatts för en cyberattack. Cyberförsäkring köps vanligtvis som ett tillägg till allmänna företagsförsäkringar och täcker förluster som orsakas av hackning, skadlig kod, utpressningstrojaner och andra former av cyberbrott. Försäkringen täcker också eventuella förluster för tredje part som uppstår till följd av dessa händelser, t.ex. kostnader för att utreda incidenten och återställa systemen till normal drift.

Läs mer på Cyberförsäkring och DMARC.

Brandvägg

En brandvägg är en säkerhetsprogramvara som skyddar din dator från externa attacker. Det kan vara en maskinvaru- eller mjukvaruenhet eller en inbyggd i datorns operativsystem.

En brandvägg hindrar skadligt innehåll från att komma in i datorn via internet. Detta inkluderar virus, skadlig kod och andra skadliga program. En brandvägg förhindrar också obehörig åtkomst till din dator från externa källor genom att blockera inkommande förfrågningar om åtkomst till dina filer eller data.

Filtrering av paket

Paketfiltrering är en metod för nätverkssäkerhet där inkommande och utgående paket analyseras och tillåts eller nekas baserat på kriterier. En av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man implementerar paketfiltrering är var filtret placeras. 

Om paketfiltret är placerat vid en gateway förhindrar det trafik från att komma in i eller ut ur nätverket via den specifika punkten. Om du har flera gateways i din miljö kan du konfigurera olika paketfilter för varje gateway för att se till att endast lämplig trafik tillåts passera.