Hvad er en DMARC-politik?

Domænebaseret meddelelsesgodkendelse, rapportering og overensstemmelse, også kendt som DMARC, er en meget populær e-mail-godkendelsesprotokol, der bringer e-mail-sikkerhed til nye højder. DMARC's specialitet er, at det overdrager domæneejere muligheden for at beskytte deres domæne mod uautoriseret brug og misbrug af cyberkriminelle, som i tilfælde af e-mail-spoofing. En tvungen DMARC-politik i din organisation kan hjælpe med at mindske kompromiset med forretningsmails, phishing-svindel og andre cybertrusler, der drejer sig om e-mail-sikkerhed og domænemisbrug.

Hvis DMARC skal implementeres i organisationen, skal DMARC DNS-posten udgives og gemmes i DNS. Så snart DMARC-posten er offentliggjort, kan enhver modtagende e-mail-server godkende de indgående e-mails i henhold til de instruktioner, der er defineret af domæneejeren i DNS-posten. Kun hvis e-mailen sender godkendelsen, leveres den til modtagerens indbakke, men hvis e-mailen mislykkes godkendelse, afhængigt af DMARC-politikken, vil den enten blive leveret, sat i karantæne eller afvist.