Hvad er DMARC?

Hvad er DMARC? DMARC er et system til autentificering af e-mail, der beskytter din organisations domæner mod spoofing, phishing og andre cyberangreb. Det bygger på de bredt udbredte e-mail-verifikationsteknikker SPF (Sender Policy Framework) og DKIM (Domain Keys Identified Mail).

Hvad står DMARC for?

DMARC er en forkortelse for Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance. Som navnet antyder, autentificerer det e-mails for at bekræfte, om de opfylder verifikationsstandarderne, og rapporterer også om det samme.