DKIM Record Checker

Gratis online DKIM-oppslagsverktøy for å slå opp, sjekke og validere DKIM DNS-oppføringen din med ett enkelt klikk!

DKIM Record Checker

Ved å aktivere den vil systemet oppdage og hente DKIM-selektorer.
Domene
Skriv inn et gyldig domenenavn, uten prefiks http: //
Velger
Gå inn i DKIM-postvelgerne Auto-Detect-velger

DKIM -status

Rekordkontroller

Gyldig DKIM -rekord
Offentlig nøkkel funnet
Nøkkelalgoritme
Feilmeldingsdetaljer
Advarsel

Merker funnet

stikkord Verdi Beskrivelse
v Versjon
g Granularitet av nøkkelen
h DKIM hash -algoritme
k DKIM -nøkkeltype
n Merknader
s Offentlig nøkkel
s Tjenestetype
t Flagg
DKIM Record Lookup

Hva er en DKIM-kontroller?

En DKIM-sjekker er et nettbasert verktøy som undersøker DKIM-signaturer (DomainKeys Identified Mail) for e-postmeldinger. Ved bruk av DKIM kan avsenderen av en e-postmelding signere meldingen digitalt, noe som viser at den kommer fra en pålitelig kilde og ikke har blitt endret under sending.

Verktøyet er verdifullt for e-postadministratorer, e-posttjenesteleverandører og e-postsikkerhetsansvarlige når de skal konfigurere og validere DKIM for sine domener, slik at de effektivt kan verifisere ektheten til e-postmeldinger som sendes fra deres egne domener. Ved å kontrollere DKIM-oppføringer kan du sikre at e-postmeldinger er sendt fra det oppgitte domenet og ikke har blitt endret under sending, noe som hjelper deg med å bekjempe spoofing, phishing og annen uredelig e-postpraksis.

Slik fungerer DKIM Checker

Begynn med å skrive inn domenet du ønsker å slå opp DKIM-oppføringen for, i inndatafeltet. Dette er vanligvis domenet til e-postavsenderen du ønsker å bekrefte identiteten til.

 • DNS-forespørsel: For å få tak i DKIM-postene som er knyttet til det angitte domenet, sender DKIM-kontrollverktøyet en DNS-forespørsel. TXT (tekst) DNS-poster brukes vanligvis til å inneholde DKIM-poster.

 • Velger: For å skille mellom flere DKIM-nøkler som er koblet til samme domene, organiseres DKIM-poster ved hjelp av "selector", en spesiell etikett. Med selector i DNS-spørringen som brukes av DKIM-oppslagsverktøyet, kan brukerne velge hvilken DKIM-nøkkel de ønsker å få. Vanligvis oppgis valget i DKIM-Signature-headeren i e-posten.

 • Hent offentlig nøkkel: Verktøyet trekker deretter ut den offentlige DKIM-nøkkelen fra DNS-postene etter å ha hentet DKIM-postene. DKIM-signaturen for innkommende e-postmeldinger fra det angitte domenet kontrolleres ved hjelp av denne offentlige nøkkelen.

 • Vis informasjon: DKIM-kontrollverktøyet kan gi deg tilgang til den offentlige DKIM-nøkkelen i tillegg til andre detaljer som finnes i DKIM-postene, som nøkkelens velger og policydetaljer.

 • Verifisering: Du kan bruke den offentlige DKIM-nøkkelen til å kontrollere DKIM-signaturene på e-poster som kommer fra domenet, hvis du har den. Hvis signaturen på e-posten samsvarer med den offentlige nøkkelen, bekreftes det at e-posten er gyldig og ikke har blitt endret under overføringen.

Den offentlige DKIM-nøkkelen kan enkelt hentes fra et domenes DNS-poster ved hjelp av et verktøy for DKIM record checker, noe som er nødvendig for å bekrefte gyldigheten av e-postkommunikasjon og beskytte mot e-postspoofing og phishing-forsøk. Det er avgjørende for e-postsikkerheten, siden det sikrer at meldinger sendes fra pålitelige kilder og ikke blir ødelagt under overføring.

Forklaring av resultatene fra DKIM Checker

Når du bruker et DKIM-oppslagsverktøy til å søke etter DKIM-poster i DNS for et domene, kan du få ulike resultater, avhengig av hvilken informasjon som finnes i DNS-postene. Her er de mulige resultatene fra DKIM-sjekkverktøyet:

Gyldig DKIM-oppføring

Sjekker-eksistensen-av-din-publiserte-SPF-oppføring

 • Resultat: DKIM-valideringsverktøyet henter en DKIM-post fra domenets DNS.
 • Forklaring: Dette betyr at domenet har konfigurert DKIM riktig, og at verktøyet har fått tak i den offentlige nøkkelen som brukes til DKIM-signaturverifisering. Dette resultatet er ønskelig, da det indikerer at domenet tar skritt for å sikre e-postkommunikasjonen.

Ugyldig DKIM-post

Oppdager flere oppslag

 • Resultat: DKIM-sjekkverktøyet finner en DKIM-post i DNS, men det er problemer med postens format, eller den er ufullstendig.
 • Forklaring: En ugyldig DKIM-oppføring kan føre til feil i DKIM-signaturverifiseringen og bør korrigeres av domeneeieren. Vanlige problemer kan være manglende eller misdannede DNS-poster, feil formatering eller manglende nøkkelinformasjon.

Ingen DKIM-oppføring funnet

Varsler-syntaksfeil

 • Resultat: Verktøyet finner ingen DKIM-oppføringer i domenets DNS.
 • Forklaring: Dette indikerer at domenet kanskje ikke har implementert DKIM for e-postautentisering. Selv om det ikke nødvendigvis er et problem, betyr manglende DKIM-oppføring at DKIM-signaturverifisering ikke kan utføres på e-post fra dette domenet, noe som kan påvirke e-postsikkerheten og påliteligheten.

Velger ikke funnet

Hjelper med å rette feil raskere

 • Resultat: DKIM-testerverktøyet finner en DKIM-post i DNS, men den angitte selector (en etikett som brukes til å skille mellom ulike DKIM-nøkler) som ble oppgitt i spørringen, finnes ikke i posten.
 • Forklaring: Velgeren skal angis riktig basert på informasjonen i e-postens DKIM-Signature-header. Hvis den ikke samsvarer, kan DKIM-signaturverifiseringen mislykkes. Dette resultatet tyder på et konfigurasjonsproblem eller uoverensstemmelse mellom velgerne i DKIM-signaturen og DNS-posten.

Uoverensstemmelse mellom nøkler

DKIM-kontrollør

 • Resultat: Verktøyet for kontroll av DKIM-poster henter en DKIM-post med riktig velger, men den offentlige nøkkelen i posten samsvarer ikke med nøkkelen som er angitt i DKIM-signaturhodet i e-postmeldingen.
 • Forklaring: Dette resultatet indikerer at den offentlige nøkkelen i DKIM-oppføringen ikke stemmer overens med nøkkelen som ble brukt til å signere e-posten. Det kan skyldes en konfigurasjonsfeil, feil håndtering av DNS-poster eller et potensielt kriminelt spill, for eksempel et man-in-the-middle-angrep.

Ufullstendig informasjon

Automatisk-underdomene-deteksjon

 • Resultat: DKIM-verifiseringsverktøyet henter en DKIM-post fra DNS, men posten mangler viktig informasjon, for eksempel den offentlige nøkkelen.
 • Forklaring: Ufullstendige DKIM-poster kan føre til feil i DKIM-signaturverifiseringen. Domeneeieren bør oppdatere DNS-posten med nødvendig informasjon for å sikre korrekt e-postgodkjenning.

Hvor finner jeg velgeren min?

DKIM-velgeren din er vanligvis angitt i DKIM-Signature-headeren i en e-postmelding som sendes fra domenet ditt. Det er en etikett som brukes til å skille mellom ulike DKIM-nøkler som et domene kan bruke til e-postautentisering. Følg disse trinnene for å finne DKIM-velgeren:

 • Undersøk en melding som er sendt fra domenet ditt: Åpne en e-post som ble sendt fra domenet ditt for å komme i gang. Valget skal finnes i DKIM-Signature-headeren i denne e-posten.

 • Sjekk e-postens topptekst: Avhengig av e-postleverandøren eller -klienten din må du kanskje sjekke e-posthodet for å se DKIM-signaturdetaljene. Det kan hende du må slå opp i dokumentasjonen eller supportressursene for den aktuelle e-postklienten eller -tjenesten, fordi fremgangsmåten for å lese e-posthoder er forskjellig fra en e-posttjeneste til en annen.

 • Du kan se etter feltet "DKIM-Signature" i e-postens topptekst. Dette feltet inneholder velgeren og andre detaljer om DKIM-signaturen.

 • Finn velgeren: En verdi som "s=your_selector" finnes i DKIM-Signature-headeren.

Vi har dekket dette emnet i detalj i vår hvordan du finner DKIM-selector guide. DKIM-sjekkingsverktøyet vårt kan automatisk finne selector når du skriver inn domenenavnet ditt, og du kan klikke for å aktivere alternativet for automatisk søk hvis du ikke klarer å finne eller skrive inn selector manuelt.

hva slags informasjon gir et dkim-oppslag?

Hva slags informasjon gir et DKIM-oppslag?

 • DKIM-postvalideringsstatus

 • Sjekker for å bekrefte tilstedeværelsen av en publisert DKIM TXT-post i DNS

 • Sjekker DKIM-taggene dine, postverdien og protokollversjonen

 • Sjekker DKIM-postsyntaksen

 • Fremhever feil knyttet til DKIM TXT-posten din

Forståelse og feilsøking av DKIM-feil

Oppslaget kan føre til at du oppdager flere feil og sårbarheter i autentiseringssystemet, og du må iverksette tiltak for å løse dem raskt før neste angrep. Slik feilsøker du:

 • Aktiver en streng policy (adkim=s)

 • Overvåk autentiseringsresultatene (enten ved hjelp av DMARC-rapporteringsverktøyet verktøyet eller ved å se direkte på informasjonen i e-posthodet).

 • Sørg for at du justerer tredjeparts sendekilder (f.eks. MailChimp, Office 365)

Feilsøking av DKIM-feil

DKIM-kontrollørSlå opp, sjekk og valider oppføringen din ved hjelp av vår gratis DKIM record checker!