Betydningen av opplæring i e-postsikkerhet

E-post er en av de mest brukte kommunikasjonsformene i næringslivet, og med god grunn. Det gir rask og enkel kommunikasjon med kolleger, kunder og partnere, og er en praktisk måte å dele viktig informasjon og filer på. Med den økende bruken av e-post følger imidlertid en økt risiko for nettangrep, og det er derfor det er så nødvendig med opplæring i e-postsikkerhet.

Hva er en opplæring i e-postsikkerhet?

Opplæring i e-postsikkerhet er en type opplæring som lærer ansatte hvordan de kan beskytte e-postkontoer og bedriftsdata mot nettangrep. Det kan omfatte informasjon om hvordan man gjenkjenner og unngår phishing-svindel, skadelig programvare og andre trusler, samt opplæring i hvordan man konfigurerer e-postautentiseringsprotokoller som f.eks. DMARC, SPF, DKIM, MTA-STS, TLS-RPT og BIMI.

Målet med opplæring i e-postsikkerhet er å minimere risikoen for nettangrep og datainnbrudd ved å gi de ansatte kunnskapen og verktøyene de trenger for å beskytte e-postdomenene sine og bedriftens sensitive informasjon. Denne opplæringen kan skje gjennom personlig opplæring, nettkurs eller webinarer.

Trusler mot e-postsikkerheten

En av de største truslene mot e-postsikkerheten er phishing. Phishing er en type nettangrep der en angriper sender en e-post som ser ut til å komme fra en legitim kilde, men som egentlig er en svindel for å stjele personopplysninger eller penger. Disse e-postene kan være svært overbevisende, og selv de smarteste brukerne kan bli offer for dem. Opplæring i e-postsikkerhet kan hjelpe ansatte med å gjenkjenne tegnene på et phishing-angrep, for eksempel en forespørsel om personopplysninger eller en mistenkelig lenke.

En annen trussel mot e-postsikkerheten er skadelig programvare. Skadevare er en type programvare som er utformet for å skade en datamaskin eller et nettverk. Den kan leveres via et e-postvedlegg eller via en lenke i en e-post. Opplæring i e-postsikkerhet kan lære ansatte hvordan de kan identifisere og unngå skadevare, for eksempel å ikke åpne vedlegg fra ukjente kilder eller deaktivere makroer i e-postvedlegg.

I tillegg til disse truslene er det også risiko for sosial manipulering og spear phishing, der hackere retter seg mot bestemte personer eller grupper med personlige e-poster for å lure dem til å avsløre sensitiv informasjon eller penger. Opplæring i å gjenkjenne denne typen angrep og beste praksis for å håndtere dem er avgjørende for å beskytte bedriftens data og informasjon.

Hvorfor er opplæring i e-postsikkerhet viktig?

En av hovedgrunnene til at opplæring i e-postsikkerhet er så viktig, er at det kan bidra til å forhindre datainnbrudd. Et datainnbrudd er når en uautorisert part får tilgang til eller stjeler sensitiv informasjon. Slike brudd kan ha ødeleggende konsekvenser for en virksomhet, inkludert tap av kunder, søksmål og skade på selskapets omdømme. Ved å gi de ansatte kunnskapen og verktøyene de trenger for å beskytte e-postkontoene sine og bedriftens data, kan opplæring i e-postsikkerhet bidra til å forhindre datainnbrudd og minimere risikoen for nettangrep.

Et annet viktig aspekt ved opplæring i e-postsikkerhet er å lære de ansatte om beste praksis for å opprette og administrere e-postkontoer. Dette omfatter valg av sterke og unike passord, tofaktorautentisering og regelmessig gjennomgang av kontoinnstillinger og tillatelser. Denne beste praksisen kan bidra til å beskytte ansattes e-postkontoer mot å bli kompromittert, og kan også bidra til å forhindre datainnbrudd.

En effektiv måte å sikre ansattes deltakelse og engasjement i opplæring i e-postsikkerhet er å gjøre den obligatorisk og regelmessig. Dette kan gjøres gjennom personlig opplæring, et nettkurs eller til og med et webinar. I tillegg kan det å gi de ansatte ressurser og verktøy de kan henvise til når de trenger dem, for eksempel en sikkerhetspolicy for hele bedriften, hjelpe dem med å holde seg informert og ta bedre sikkerhetsbeslutninger.

PowerDMARCs opplæringskurs i e-postsikkerhet

E-postsikkerhet er et kritisk aspekt ved å beskytte virksomheter mot nettangrep og datainnbrudd. PowerDMARC er en ledende leverandør av e-post sikkerhet og DMARC-opplæring kurs, og tilbyr både grunnleggende og avanserte kurs for å hjelpe organisasjoner med å beskytte e-postsystemene sine.

PowerDMARCs grunnleggende kurs i e-postsikkerhet er utviklet for enkeltpersoner og organisasjoner som er nye innen e-postsikkerhet. Kurset dekker det grunnleggende om e-postsikkerhet, inkludert en introduksjon til phishing, skadelig programvare og andre e-postbaserte trusler. Det dekker også beste praksis for å opprette og administrere e-postkontoer, samt tips for å gjenkjenne og unngå phishing-svindel og skadelig programvare.

Kurset leveres gjennom en kombinasjon av nettbaserte læringsmoduler, videoer og interaktive øvelser, noe som gjør det enkelt for deltakerne å lære i sitt eget tempo. Når kurset er fullført, vil deltakerne ha en solid forståelse av e-postsikkerhet og være utstyrt med den kunnskapen og de verktøyene de trenger for å beskytte e-postsystemene og bedriftsdataene sine.

I tillegg til det grunnleggende kurset tilbyr PowerDMARC også avansert opplæring i e-postsikkerhet. Dette kurset er designet for enkeltpersoner og organisasjoner som har en grunnleggende forståelse av e-postsikkerhet og ønsker å ta kunnskapen sin til neste nivå. Det dekker avanserte emner som e-postautentisering, DMARC-implementering og hendelsesrespons.

Det videregående kurset leveres også gjennom en kombinasjon av nettbaserte læringsmoduler, videoer og interaktive øvelser. Deltakerne vil få mulighet til å arbeide med reelle scenarier og casestudier, noe som gir dem praktisk erfaring med å håndtere trusler mot e-postsikkerheten. Når kurset er fullført, vil deltakerne ha kunnskapen og ferdighetene som trengs for å iverksette avanserte e-postsikkerhetstiltak og reagere effektivt på hendelser.

Siste ord

Opplæring i e-postsikkerhet er avgjørende for å beskytte virksomheter mot nettangrep og datainnbrudd. Det kan hjelpe ansatte med å gjenkjenne og unngå phishing-svindel og skadelig programvare, løsepengevirus, spoofing og andre trusler som begås via e-post, samt lære dem om beste praksis for å opprette og administrere samsvar med e-postautentisering. Ved å gjøre opplæring i e-postsikkerhet obligatorisk og gi de ansatte de ressursene og verktøyene de trenger for å holde seg informert, kan virksomheter minimere risikoen for nettangrep og beskytte sensitiv informasjon.