SPF -oppslag

SPF Record Lookup Checker Validator

Nå som du har implementert SPF , bør du sjekke hvordan SPF -en har det. Disse postene har en grense på 10 DNS -oppslag, utover hvilke de blir ugyldige. Bruk vårt gratis SPF Record Lookup Checker Validator -verktøy for å sikre at SPF -distribusjonen din er gyldig og sunn. 

Bruk SPF Checker for å omfatte feil i posten.