Wpisy autorstwa

Czym jest rekord DNS? | 8 głównych typów rekordów DNS

Rekordy DNS, czyli rekordy Domain Name System, to dane, które przechowujesz w bazie danych swojej domeny. Rekordy te określają, w jaki sposób Twoja strona jest hostowana i co może być na niej dostępne. Mówią one internetowi, gdzie znaleźć Twoją stronę i jak z nią współdziałać.