Wpisy autorstwa

Jak działa DNS?

Systemy nazw domen (DNS) przekształcają nazwy domen czytelne dla człowieka w adresy IP zrozumiałe dla komputerów.