säker e-post powerdmarc

Vad är DMARC-justering?

SPF och DKIM validerar e-post från alla registrerade domäner. DMARC-justering är det som binder autentisering till din domän.