Inlägg

Vi vill alla skydda vårt varumärke från attacker med e-postimitation, men vägen till efterlevnad kan vara utmanande på grund av de komplikationer som är involverade i implementering, hantering och övervakning av protokoll. En DMARC-rådgivare är din personliga e-postsäkerhetsexpert som har utbildats för att ge vägledning och följa dig genom din resa för e-postautentisering. 

En DMARC-rådgivare kan vara en tredjepartsleverantör, ett team av experter, en automatiserad plattform eller alla tre under samma paraply. 

Definiera DMARC-rådgivare

En "DMARC-rådgivare" är en teknisk expert som i egenskap av medlem av företagets interna IT-team har ansvaret för att konfigurera eller uppdatera DMARC-inställningar för din domän. Du kan också lägga ut detta ansvar på ett team av DMARC-experter till en överkomlig kostnad, som sköter dina DMARC-implementeringar åt dig! Detta kan omfatta hjälp med att övergå till DMARC-tillämpning, skapande av strategier för att uppnå efterlevnad av e-postreglerna och även vägledning om hur man effektivt använder DMARC.

Roller och ansvarsområden

En DMARC-rådgivare är lika viktig för ett företag som en bra läkare är för en individs hälsa. Detta beror på att det är de som hjälper dig att få ut det mesta av dina e-postautentiseringsinsatser, diagnostisera domänhot och exploateringar och behandla dessa sårbarheter med avancerade e-postsäkerhetsåtgärder på plats.

En DMARC-rådgivare ansvarar för följande roller:

 • hjälpa ett företag att byta från p=none till p=reject för maximalt skydd mot spoofing, utan att påverka leveranshastigheten för e-post.
 • hjälpa ett företag att bestämma vilken typ av e-postautentisering de ska använda för att autentisera inkommande e-post.
 • hjälpa organisationer att förstå hur de ska implementera de riktlinjer och förfaranden som krävs för att skydda sina domäner från nätfiskeattacker.
 • arbeta med team inom en organisation eller till och med flera organisationer som kanske inte är bekanta med DMARC eller som kanske inte fullt ut förstår hur viktigt det är för deras företags säkerhetsläge
 • säkerställa att en organisation följer DMARC-reglerna (t.ex. säkerställa att meddelanden skickas från domäner med DKIM och/eller SPF aktiverade)
 • fungera som en resurs för alla frågor som ett företag kan ha om hur det hela fungerar
 • Vägledning för felsökning av DMARC-relaterade fel

När du registrerar dig för PowerDMARC:s rådgivningstjänst hjälper vi till exempel ditt företag att uppfylla kraven för e-post genom att skapa en DMARC-policy som passar dina behov bäst.

DMARC-policyn är en uppsättning regler som styr leveransen av e-post från ditt företag och är det enda sättet att se till att alla meddelanden som skickas från din domän är legitima e-postmeddelanden. 

Genom att registrera dig hos PowerDMARC kan du få en DMARC-policy som gör att alla meddelanden som skickas från din domän passerar genom mottagarens filter och levereras som legitima e-postmeddelanden. Dessutom ger vi vägledning för att förbättra ditt företags DMARC-praxis genom att erbjuda kostnadsfria utbildningstillfällen om hur man utnyttjar komplicerade protokoll.

Vikten av en DMARC-rådgivare

DMARC-rådgivaren är en viktig tillgång för alla företag. Rådgivaren kan vara länken mellan ditt företag och omvärlden och hjälpa till att se till att din domän inte används som en ankarpunkt för phishing-attacker och annan skändlig verksamhet.

Om du ännu inte har en DMARC-rådgivare på plats på ditt företag finns det några skäl till varför det är så viktigt:

1. Genomföra DMARC-implementering med bästa praxis

En DMARC-rådgivare är en expert från en tredje part som kan hjälpa dig att övergå till en DMARC-policy med p=reject från p=none.

De har erfarenhet av både de tekniska aspekterna av genomförandeprocessen och frågor om efterlevnad av lagstiftningen. De vet hur man navigerar i de många nyanser som är involverade i att få en policy implementerad, hjälper dig att hantera och övervaka dina konfigurationer i molnet, gör enkelt ändringar i din DNS och ger övergripande hjälp och vägledning för att uppnå efterlevnad.

2. Hjälper dig att uppnå efterlevnad av e-postregler

E-post är livsnödvändigt för företag, men utan rätt styrning kan det bli en mardröm. Den goda nyheten är att du kan anlita en DMARC-rådgivare som hjälper dig med alla detaljer i din autentiseringsresa för e-post. En DMARC-rådgivare effektiviserar följande utföranden - genom att genomdriva implementeringen av följande saker för att hjälpa till att uppnå e-postöverensstämmelse för företagskommunikation:

 1. Skapa en felfriDMARC-post för din domän
 2. SPF utjämning för att hålla sig under gränsen på 10 DNS-sökningar
 3. Hosting av dina policydokument och register
 4. Analysera dina DMARC XML-rapporter
 5. Forensisk rapport PGP-kryptering 
 6. Uppnå 100 % DMARC-överensstämmelse för din utgående e-post
 7. Bevisad minskning av skräppost, phishing och försök till domänförfalskning

3. Skapa dina DMARC-policyer och undantag

DMARC har stöd för flera principer och undantag för att validera en e-postadress mot en specifik policy. En DMARC-rådgivare kan hjälpa till att skapa policyer och undantag i DMARC-posten som är förenliga med företagets behov.

Om ditt företag till exempel använder MailChimp för sina e-postmarknadsföringskampanjer kan du skapa ett DMARC-undantag för MailChimp-domäner så att e-post som skickas från företagets domän inte utlöser en SPF-kontroll av MailChimp-servrarna.

Det är också viktigt att komma ihåg att det inte finns någon universallösning när det gäller efterlevnad av e-postmarknadsföring. Den bästa vägen framåt är ofta genom försök och misstag - och en DMARC-rådgivare kan hjälpa dig att guida dig genom dessa processer.

4. Vägledning om hur man löser komplexa DMARC-fel

När en e-postadress till exempel får ett DMARC-meddelande om misslyckande, kommer "554 5.7.5 Permanent fel vid utvärdering av DMARC-politiken" är det viktigt att veta att detta fel inte nödvändigtvis är ett tecken på ett enkelt misstag. Det kan vara en indikation på ett mer komplext problem, t.ex. en felaktig DMARC-post eller till och med en felkonfigurerad SPF-post som har blivit skadad.

En e-postadress som får det här felet kan behöva kontakta sin domänregistrerare och be dem kontrollera DNS-posterna för sin domän för att se till att inga fel förekommer. Om det inte finns några fel behöver ägaren av e-postadressen inte vidta några ytterligare åtgärder, såvida han eller hon inte väljer att manuellt redigera sin DMARC-post.

En DMARC-rådgivare kan hjälpa dig när du får ett sådant fel, eftersom han eller hon kan hjälpa dig med hur du bäst löser sådana problem om de uppstår i ditt fall. De kan också komma med lösningar om du inte kan eller vill göra det själv, vilket kan innebära att du måste redigera dina register eller kontakta andra parter som är inblandade i processen, t.ex. din domänregistrerare eller tjänsteleverantörens tekniska supportavdelning.

5. Hjälp att bli en DMARC MSSP

Att bli en DMARC MSSP är ett viktigt mervärde för ditt varumärke och en stadig alternativ intäktsström. Genom att ansluta dig till en ständigt växande gemenskap av leverantörer av hanterade säkerhetstjänster skyddar du hela din organisation samtidigt som du hjälper dina kunder att uppfylla kraven och skydda sina domäner mot spoofing och imitation.

Detta gör att du automatiskt skiljer dig från dina konkurrenter på marknaden och sticker ut. 

Låt PowerDMARC vara din DMARC-rådgivare!

DMARC är ett kraftfullt verktyg, men det är inte alltid en lätt match. Det är därför PowerDMARC är här för att hjälpa till.

Vårt dedikerade team av DMARC-rådgivare hjälper dig att identifiera sårbarheter i e-postsäkerheten och vidta åtgärder för att förbättra e-postsäkerheten i din organisation. 

Vi är här för att hjälpa dig att ta kontroll över din domäns e-postsäkerhet och få ditt företag att växa! Kontakta oss idag för att tala med en expert.