Inlägg

Det är viktigt att förstå konceptet med DNS-poster för att kunna använda autentiseringsprotokoll för e-post som SPF, DKIM och DMARC. Du måste exportera DNS-poster för att spara en lokal kopia av din zonfil. DNS-poster består av data som lagras i din domändatabas och kan hjälpa dig att få användbar information om domänens resurser.

Vad är en DNS-post?

DNS är en förkortning för Domain Name System (domännamnssystem) och en DNS-post innehåller instruktioner som finns på en auktoritativ DNS-server för att erbjuda domänuppgifter. Du kan se domänerna och deras motsvarande IP-adresser och även styra hur alla förfrågningar ska hanteras och hanteras. 

Det är viktigt att veta hur man exporterar DNS-poster eftersom det finns ett kluster av sekventiella textfiler som är kodade i DNS-syntax. DNS-syntax är en kedja av tecken som används som instruktioner för en DNS-server. Det finns olika typer av DNS-poster, och alla har sin egen TTL eller time-to-live som anger perioden när ett paket eller data löper ut. 

DNS-poster är specifika resursposter som lagras i en DNS-databas och som gör att du kan anpassa och kontrollera andra uppgifter om en domän. Du kan konfigurera den för att ange vilken typ av e-postserver din domän använder eller vilken IP-adress som ska returneras om en användare försöker navigera på din webbplats. Dessa är kategoriskt ordnade i zoner som motsvarar en eller flera domäner under din kontroll. Så om du har domännamnen sample.com och sample2.com kommer det att finnas två oberoende uppsättningar DNS-poster för var och en av dem.

Vilka är de vanligaste typerna av DNS-poster?

Innan vi vet hur du exporterar DNS-poster för en domän ska vi ta reda på vilka vanliga typer av poster som finns. 

En rekord

En Ett rekord anger en IP-adress för en viss webbplats eller ett visst domännamn. Den används för sökning av IP-adresser och det är så en webbläsare laddar en webbsida som använder domännamnet. Därför kan vi besöka webbplatser som vi vill trots att vi inte har någon aning om IP-adresserna.

A-poster används också för den svarta hål-listan som baseras på DNS. Detta är en akronym för DNSBL.

AAAA Rekord

AAAA-rekord används i IPv6-protokollet, där de tilldelar IPv6-adresser till värdar på internet. Detta kan göras för en IPv6-adress till en värd eller ett värdnamn till en IPv6-adress.

Därför är AAAA-poster användbara för nätverksadministratörer som vill tilldela sina enheter anpassade IPv6-adresser utan begränsningar för långa siffersträngar.

CNAME-post

Den här DNS-posttypen skapar alias för din domän. Om du till exempel har en webbplats på www.sample.com kan du använda en CNAME-post för att skapa ett alias så att om någon på internet navigerar till blog.sample.com och inte till rotdomänen. 

Det ställer också in omdirigeringar mellan olika versioner av din webbplats eller applikation eller mellan olika underdomäner av samma rotdomän.

Namnserver (NS)

Den här DNS-posttypen söker namnservrar för en domän och läggs till i zonfilen om du anpassar en ny domän med ditt huvudkonto. Den bör konfigureras korrekt innan andra poster för domänen genereras. 

Syftet med NS-register är att ange de namnservrar som du använder på Internet. Detta är en viktig del av alla DNS-konfigurationsprocesser. Den hjälper användare att nå sin destination på Internet genom att ge en auktoritativ källa för DNS-information.

Postväxling (MX)

En MX-post talar om för de e-postservrar som accepterar e-postmeddelanden som skickas till ett visst domännamn. Detta är viktigt när du ska ta emot e-post via din domän och pekar på en A-post eller AAAA-post.

TXT-inspelning

Med den här DNS-posttypen kan du ange extra information om din domän i textformat. Detta används i allmänhet vid autentisering av e-postmeddelanden, t.ex. DMARC. Den ansvarar för att instruera den mottagande servern om hur den ska validera information om källan från e-postservern. Den elementära metod som används av e-postservrar för att visa att ett e-postmeddelande är giltigt är genom SPF TXT-post.

Vanligt användningsområde för export av DNS-poster

Den största fördelen med att exportera DNS-poster är att det skapar säkerhetskopior av dina nuvarande konfigurationer. Det hjälper också till att klona poster för användning på andra namnservrar.  

För att exportera DNS-poster för en domän måste du lägga till minst en domän i din DNS. 

Hur exporterar man DNS-poster?

För att exportera DNS-poster måste du besöka den officiella plattformen för din leverantör av DNS-hanteringstjänster och verktyg. Logga in och följ stegen nedan:

STEG 1: Navigera till Managed DNS (hanterad DNS)

Logga in på instrumentpanelen och välj Managed DNS på DNS-menyn. Du hittar det här alternativet högst upp till höger i navigationen. 

STEG 2: Välj den domän som du vill exportera poster för

Ange domännamnet eller välj det från listan Nyligen uppdaterade domäner. Klicka på Se alla för att kontrollera alla domäner i ditt konto. 

STEG 3: Navigera till Rapportering

När du har klickat på rätt domän kommer du till domänens registersida. Här måste du välja fliken Rapportering.

STEG 4: Välj filtyp och exportera

I det sista steget väljer du den filtyp du vill ha och klickar sedan på Exportera. Detta kommer att exportera DNS-posten framgångsrikt.

Kontrollera dina DNS-poster med PowerDMARC

Om du fortfarande är osäker på domänens DNS-poster kan du utföra en DNS-kontroll med PowerDMARC. På så sätt kan du se syntaxen för DNS-poster för alla typer av poster som konfigurerats för din domän och snabbare felsöka fel. För ytterligare hjälp, kontakta oss idag!