Inlägg

Under 2021 och 2022 var utpressningstrojaner ett stort nyhetstema. Du kanske har hört talas om attacker mot viktiga företag, organisationer eller statliga organ, eller så har du personligen blivit utsatt för en ransomware-attack på din enhet. Enligt en undersökning som genomfördes mellan januari och februari 2021 påverkade attacker med utpressningstrojaner cirka 37 procent av företagen i hela världen.

Att alla dina filer och data hålls som gisslan tills du betalar är en allvarlig fråga och en skrämmande tanke. I dag diskuterar vi hur du kan återhämta dig från en ransomware-attack om du redan har fallit offer för en sådan.  

Ransomware: Översikt, definition och exempel

Ransomware är skadlig programvara som låser din dator eller dina filer och kräver en lösensumma för att låsa upp dem. Ransomware kan installeras via phishingmejl, falska annonser eller programvara som laddas ner från opålitliga webbplatser. När ransomware väl är installerat kan det kryptera alla dina filer och hindra dig från att använda dem.

Till skillnad från andra virus eller skadlig kod är ransomware inte intresserade av att stjäla eller sälja data på den mörka webben. Det existerar bara för att pressa sina offer på pengar genom att hålla deras information som gisslan tills de får den önskade betalningen i utbyte mot att de släpper den.

Senaste exemplet på en Ransomware-attack: Kaseya - juli 2021

I juli 2021 drabbades Kaseya av ett av de mest betydande angreppen av utpressningstrojaner på senare tid. Genom att infektera cirka 50 leverantörer av hanterade tjänster som använder Kaseyas produkter spred sig attacken mot IT-företaget till 1 500 organisationer.

Kaseya vägrade att betala den ökända REVIL-gruppens krav på 70 miljoner dollar för att reparera skadan. Även om ett tredjeparts säkerhetsföretag skapade en universell dekrypteringsnyckel för att stoppa attacken var Homeland Security fortfarande intresserad av den på grund av dess enorma storlek. Mindre än två veckor senare släppte byrån för cybersäkerhet och infrastruktursäkerhet (CISA) regler för utpressningstrojaner.

Sätt att förhindra ett angrepp med Ransomware

Hur undviker man en Ransomware-attack?

Först och främst bör ditt huvudmål vara att skydda dig mot utpressningstrojaner. Här är några sätt som kan hjälpa dig att undvika attacker av utpressningstrojaner:

  • En säker lösning för säkerhetskopiering.
  • Håll ditt antivirusprogram uppdaterat med de senaste virusdefinitionerna.
  • Se till att du kontrollerar dina system och data med hjälp av en managed service provider (MSP).
  • Utbilda din IT-personal i bästa säkerhetsmetoder för att se till att de känner till de senaste hoten och hur de kan undvika dem.
  • Överväg att investera i säkra webbportar, e-postsäkerhetslösningar och annan programvara för skydd av slutpunkter för att skydda mot infektioner av skadlig kod i alla skeden av attackens livscykel (förebygga, upptäcka och blockera).
  • Använd metoder för autentisering av e-post, t.ex. DMARC.

Hur hjälper DMARC?

DMARC är en förkortning för Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (domänbaserad autentisering, rapportering och överensstämmelse av meddelanden). Den är utformad för att upptäcka och förhindra förfalskning genom domänanpassning.

DMARC använder autentiseringsstandarderna SPF och DKIM för att upptäcka skadliga IP-adresser, förfalskningar och domänimitationer.

Om du använder DMARC och ett e-postmeddelande inte godkänns (eftersom det ser ut att ha skickats av någon annan än avsändaren) klassificeras det som skräppost och tas bort innan det når din inkorg. 

Om du har konfigurerat DMARC med ett tvingande krav när du skickar e-post, kan du DMARC-policy (p=reject/quarantine) kommer e-postmeddelanden som inte uppfyller kraven antingen att avvisas eller betecknas som skräppost, vilket minskar sannolikheten för att dina mottagare kan bli offer för ett angrepp med utpressningstrojaner.

Detta skyddar ditt företags rykte, känsliga data och ekonomiska resurser.

Hur återhämtar man sig från en Ransomware-attack?

För att ta dig ur den här röran måste du veta hur du återhämtar dig från en attack med utpressningstrojaner. Låt oss ta en titt på snabba strategier:

Steg 1: Få inte panik

Du behöver inte få panik om du drabbas av utpressningstrojaner. Även om utpressningstrojaner kan vara skadliga är det inte alltid omöjligt att återhämta sig från en attack. Om filerna har säkerhetskopierats och inga juridiska frågor är inblandade - till exempel om du inte använder piratkopierad programvara - kan vägen till återhämtning vara ganska okomplicerad.

Steg 2: Betala inte lösensumman

Du behöver inte betala någonting. Detta beror på några faktorer:

  • Tänk på att du har att göra med en brottsling. Du kommer inte alltid att få tillbaka dina data, även om du betalar lösensumman.
  • Du visar hur effektiv angriparens metod är, vilket kommer att motivera dem att rikta in sig på andra företag som kommer att följa ditt exempel och göra gottgörelse - det är en ond cirkel.
  • Att hantera en attack kostar dubbelt så mycket när lösensumman betalas. Även om du lyckas hämta dina data finns infektionen fortfarande kvar på dina servrar, vilket kräver en omfattande rengöring. Förutom lösensumman måste du betala för driftstopp, personaltid, kostnader för enheter osv.

Steg 3: Återställ filer från säkerhetskopior

Om du har regelbundna säkerhetskopior av dina data som sparas utanför anläggningen i händelse av en katastrof kan du återställa dem efter attacken. 

Steg 4: Stoppa alla inkommande anslutningar

Ransomware använder ofta en sårbarhet i Internet Explorer eller en annan webbläsare för att komma åt din dator. Om detta händer ska du omedelbart koppla bort internet genom att dra ur modemet eller stänga av Wi-Fi på din enhet. 

Steg 5: Granska dina säkerhetsrutiner

Ett bra steg är att göra en granskning av dina säkerhetsrutiner för att se vad som behöver förbättras. Även om det är viktigt att göra ändringar som tar itu med det omedelbara problemet är det också viktigt att inte förbise andra områden i nätverket som kan vara sårbara. 

Steg 6: Ändra alla dina lösenord

Detta inkluderar lösenord för e-post och sociala medier samt alla konton som äventyras av attacken - inklusive kontoutdrag där känslig information som kreditkortsnummer kan lagras. Du bör också byta lösenord för enheter som är anslutna till internet och som inte har infekterats av utpressningstrojaner.

Steg #6: Ring in experterna

Om din organisation har drabbats av utpressningstrojaner bör du anlita experter som vet hur man hanterar den här typen av skadlig kod. De kan hjälpa dig att bedöma vad som har hänt och avgöra om det finns något mer som måste göras innan du låter de anställda gå in i nätverket igen (eller om de ens ska gå in igen). Och de har troligen förslag på hur man bäst skyddar sig mot framtida attacker.

Slutord

Det är troligt att du någon gång kommer att drabbas av en attack med utpressningstrojaner. Det viktiga är att veta hur man återhämtar sig från en attack med utpressningstrojaner och att kunna återställa dina data på ett säkert sätt när det skadliga programmet helt har avlägsnats från ditt system.

Konfigurera en DMARC-analysator idag är det första steget för att få skydd mot hot från utpressningstrojaner! På PowerDMARC hjälper vi dig att enkelt och snabbt övergå till DMARC-tillämpning som skyddar dig mot ett brett spektrum av attacker som e-postanvändare tenderar att möta dagligen.