DMARC-taggar

DMARC-poster är ett hopkok av olika mekanismer eller DMARC-taggar som kommunicerar specifika instruktioner till e-postmottagande servrar under e-postöverföring. Var och en av dessa DMARC-taggar innehåller ett värde som definieras av domänägaren. Idag kommer vi att diskutera vad DMARC-taggar och vad var och en av dem står för. 

Typer av DMARC-taggar

Här är alla tillgängliga DMARC-taggar som en domänägare kan ange i sin DMARC-post:

DMARC-tagg Typ Standardvärde Vad det betyder
v obligatorisk V-taggen representerar DMARC-protokollversionen och har alltid värdet v=DMARC1 
Pct valfri 100 Den här taggen representerar procentandelen e-postmeddelanden som principläget är tillämpligt på. Läs mer om DMARC pct tag
p obligatorisk Den här taggen adresserar DMARC-principläget. Du kan välja mellan avslag, karantän och ingen. Läs mer om vad som är DMARC-principen för att få klarhet i vilket läge du ska välja för din domän.
Sp valfri Principläget som konfigurerats för huvuddomänen(p) Om du anger underdomänprincipen är sp-taggen konfigurerad för att definiera ett principläge för underdomänerna. Läs mer om DMARC sp-taggen för att förstå när du ska konfigurera den. 
Rua Valfritt men rekommenderat Rua-taggen är en valfri DMARC-tagg som anger e-postadressen eller webbservern där rapporteringsorganisationer ska skicka sina DMARC aggregerade rua-data

Exempel: rua=mailto:[email protected];

ruf (ruf) Valfritt men rekommenderat På samma sätt anger ruf-mekanismen den adress till vilken DMARC kriminalteknisk ruf rapport ska skickas. För närvarande skickar inte alla rapporteringsorganisation kriminaltekniska data. 

Exempel: ruf=mailto:[email protected]

Fo valfri 0 Fo-taggen tillgodoser tillgängliga fel/ kriminaltekniska rapporteringsalternativ domänägare kan välja mellan. Om du inte har aktiverat ruf för din domän kan du ignorera detta. 

De tillgängliga alternativen att välja mellan är: 

0: en DMARC-fel/kriminalteknisk rapport skickas till dig om din e-post misslyckas med både SPF- och DKIM-justering

1: en DMARC-fel/kriminalteknisk rapport skickas till dig när din e-post misslyckas med antingen SPF- eller DKIM-justering

d: en DKIM-felrapport skickas om e-postmeddelandets DKIM-signatur misslyckas med valideringen, oavsett justering

s: en SPF-felrapport skickas om e-postmeddelandet misslyckas med SPF-utvärderingen, oavsett justering.

aspf (aspf) valfri Den här DMARC-taggen står för SPF-justeringsläget. Värdet kan vara antingen strikt eller avslappnat(r)
adkim (adkim) valfri På samma sätt står adkim DMARC-taggen för DKIM-justeringsläget, vars värde kan vara antingen strikt eller avslappnat(r) 
Rf valfri afrf (afrf) DMARC rf-taggen anger de olika formaten för kriminalteknisk rapportering.
Ri valfri 86400 Ri-taggen adresserar tidsintervallet i sekunder mellan två på varandra följande aggregerade rapporter som skickas av rapporteringsorganisationen till domänägaren.

För att skapa en post för DMARC direkt, använd vårt gratis DMARC-generatorverktyg. Alternativt, om du har en befintlig post, kontrollera dess giltighet genom att utföra en DMARC-sökning.

Registrera dig idag för en gratis DMARC-testversion för att få expertråd om hur du skyddar din domän från förfalskare.