DMARC-taggar

DMARC-poster är ett hopkok av olika mekanismer eller DMARC-taggar som kommunicerar specifika instruktioner till e-postmottagande servrar under e-postöverföring. Var och en av dessa DMARC-taggar innehåller ett värde som definieras av domänägaren. Idag kommer vi att diskutera vad DMARC-taggar och vad var och en av dem står för. 

Typer av DMARC-taggar

Här är alla tillgängliga DMARC-taggar som en domänägare kan ange i sin DMARC-post:

DMARC-tagg Typ Standardvärde Vad det betyder
v obligatorisk V-taggen är en av DMARC-taggarna som representerar DMARC-protokollversionen och har alltid värdet v=DMARC1 
Pct valfri 100 Den här taggen representerar procentandelen e-postmeddelanden som principläget är tillämpligt på. Läs mer om DMARC pct tag
p obligatorisk Den här taggen adresserar DMARC-principläget. Du kan välja mellan avslag, karantän och ingen. Läs mer om vad som är DMARC-principen för att få klarhet i vilket läge du ska välja för din domän.
Sp valfri Principläget som konfigurerats för huvuddomänen(p) Om du anger underdomänprincipen är sp-taggen konfigurerad för att definiera ett principläge för underdomänerna. Läs mer om DMARC sp-taggen för att förstå när du ska konfigurera den. 
Rua Valfritt men rekommenderat Rua-taggen är en av de valfria DMARC-taggarna som anger den e-postadress eller webbserver där rapporteringsorganisationer ska skicka sina DMARC aggregerade rua-data

Exempel: rua=mailto:[email protected];

ruf (ruf) Valfritt men rekommenderat På samma sätt anger ruf-taggen den adress till vilken DMARC kriminalteknisk ruf rapport ska skickas. För närvarande skickar inte alla rapporteringsorganisation kriminaltekniska data. 

Exempel: ruf=mailto:[email protected]

Fo valfri 0 DMARC fo-taggen tillgodoser tillgängliga fel/kriminaltekniska rapporteringsalternativ som domänägare kan välja mellan. Om du inte har aktiverat ruf för din domän kan du ignorera detta. 

De tillgängliga alternativen att välja mellan är: 

0: en DMARC-fel/kriminalteknisk rapport skickas till dig om din e-post misslyckas med både SPF- och DKIM-justering

1: en DMARC-fel/kriminalteknisk rapport skickas till dig när din e-post misslyckas med antingen SPF- eller DKIM-justering

d: en DKIM-felrapport skickas om e-postmeddelandets DKIM-signatur misslyckas med valideringen, oavsett justering

s: en SPF-felrapport skickas om e-postmeddelandet misslyckas med SPF-utvärderingen, oavsett justering.

aspf (aspf) valfri Den här taggen står för SPF-justeringsläget. Värdet kan vara antingen strikt eller avslappnat(r)
adkim (adkim) valfri På samma sätt står adkim-taggen för DKIM-justeringsläget, vars värde kan vara antingen strikt eller avslappnat(r) 
Rf valfri afrf (afrf) DMARC rf-taggen anger de olika formaten för kriminalteknisk rapportering.
Ri valfri 86400 Ri-taggen adresserar tidsintervallet i sekunder mellan två på varandra följande aggregerade rapporter som skickas av rapporteringsorganisationen till domänägaren.

Om du inte har en post på plats ännu, skapa en post för DMARC direkt med hjälp av vårt gratis DMARC-generatorverktyg. Alternativt, om du har en befintlig post, kontrollera dess giltighet genom att utföra en DMARC-sökning.

Registrera dig idag för en gratis DMARC-testversion för att få expertråd om hur du skyddar din domän från förfalskare.