Vad är e-postautentisering?

E-postautentisering är en process för att bekräfta avsändarens identitet och legitimiteten för e-postmeddelanden. E-postautentisering spelar en avgörande roll i alla e-postbaserade företag. Det hjälper användare att skilja legitima e-postmeddelanden från skräppost och phishing-e-postmeddelanden och begränsar den potentiella risken för cyberattacker.

E-postautentiseringslösningar som DMARC blir en populär metod för att öka leveransbarheten och undvika skräppostfällor.