DMARC sp (underdomänprincip) tagg

Attributet "sp" är kort för underdomänprincip och är för närvarande inte ett allmänt använt attribut. Det gör det möjligt för en domän att ange att en annan DMARC-post ska användas för underdomäner i den angivna DNS-domänen. För att hålla saker enkla rekommenderar vi att attributet "sp" utelämnas från själva organisationsdomänen. Detta leder till en standard princip för återställning som förhindrar förfalskning på underdomäner. Det är viktigt att komma ihåg att underdomänbeteende alltid bestäms av den övergripande organisations principen. 

Underdomäner ärver den överordnade domänens princip om den inte uttryckligen åsidosätts av en underdomänprincippost. Attributet sp kan åsidosätta det här arvet. Om en underdomän har en explicit DMARC-post har den här posten företräde framför DMARC-principen för den överordnade domänen, även om underdomänen använder standardinställningen p=none. Om till exempel en DMARC-princip definieras för prioritet "alla" kommer sp-elementet att påverka DMARC-bearbetningen på underdomäner som inte omfattas av någon specifik princip.

Varför behöver du DMARC-sp-taggen?

Om du har DMARC-posten som: 

v=DMARC1; p=avvisa; sp=ingen; rua=mailto:[email protected];

I det här fallet, medan din rotdomän är skyddad mot förfalskningsattacker, skulle dina underdomäner även om du inte använder dem för att utbyta information fortfarande vara sårbara för personifieringsattacker.

Om du har DMARC-posten som: 

v=DMARC1; p=ingen; sp=avvisa; rua=mailto:[email protected];

I det här fallet, medan du inte förbinder dig till en avvisningsprincip på rotdomänen som du använder för att skicka dina e-postmeddelanden, är dina inaktiva underdomäner fortfarande skyddade mot personifiering. 

Om du vill att domän- och underdomänprinciperna ska vara desamma kan du lämna sp-taggkriteriet tomt eller inaktiverat när du skapar en post, och dina underdomäner ärver automatiskt principen som tas ut på huvuddomänen. 

Om du använder vårt DMARC-postgeneratorverktyg för att skapa en DMARC-post för din domän måste du aktivera knappen för underdomänprincip manuellt och definiera önskad princip, till exempel visar nedan:

 

När du har skapat din DMARC-post är det viktigt att kontrollera giltigheten för din post med hjälp av vårt DMARC-postuppslagsverktyg för att se till att din post är felfri och giltig.

Starta din DMARC-resa med PowerDMARC för att maximera domänens e-postsäkerhet. Ta din kostnadsfria DMARC-provperiod idag!